Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Bài: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) - Trường Trung học cơ sở Ngô Mây

 Biểu diễn các điểm sau trên cùng mặt phẳng tọa độ:

 A(1;2); B(2;4); C(3;6);

 A’(1;2+3); B’(2;4+3);C’(3;6+3)

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Bài: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) - Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài: Đồthị của hàm số y = ax +b (a≠0) Trường: Trung học cơ sở Ngô Mây. Giáo viên: Lê Thị Kim Oanh.Giáo án: Toán 9.Tiết 23: Đồ thị của hàm số y = ax+b (a≠0)Kiểm tra bài cũ:Đồ thị của hàm số y = ax là gì?Nêu cách vẽ đồ thị y = ax. Vẽ đồ thị của y = 2x; y = -3x.Trả lời: Đồ thị hs y = ax là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1;a)Đồ thị của hàm số y = 2x; y = -3xxy0123321-4-2-1-3-44-1-2-3y = 2xy = -3xCách vẽ: Vẽ 2 điểm O(0;0); A(1;a). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = axBài mới: Đồ thị của hàm số	 y = ax+b (a≠0) 	 Biểu diễn các điểm sau trên 	 cùng mặt phẳng tọa độ: A(1;2); B(2;4); C(3;6); A’(1;2+3); B’(2;4+3);C’(3;6+3)Nhận xét:3 điểm A, B, C thẳng hàng vì tọa độ của A, B, C thỏa mãn y=2x.Các điểm A’, B’, C’ thẳng hàng.xy0123432156789C' BAA' CB'CM: AA’//BB’ (cùng ┴ Ox) AA’BB’ là 	 AA’ = BB’ (=3 đơn vị) 	hình bình hành→ A’B’ // AB Qua B’ có 2 đg CM tương tự B’C’ // BC A’B’ và B’C’ // 	ABC→ A’, B’, C’ thẳng hàng (tiên đề Ơ Clít)KL: A, B, C є d thì A’, B’, C’ є d’ và d // d’xy0123432156789C' BAA' CB'2. Bảng giá trị của hai hàm số: 	 y = 2x và y = 2x + 3.Nhận xét:Với cùng giá trị của x, giá trị của hàm số y = 2x + 3 hơn giá trị tương ứng của hàm số y = 2x là 3 đơn vị.Y = 2x + 3-5-3-1123457911X-4-3-2-1-0,500,51234Y=2x-8-6-4-2-1012468Đồ thị của hàm số y = 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0;0) và điểm A(1;2).Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x; cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.Tổng quát: Đồ thị của hàm số y = ax +b (a≠0) là một đường thẳng:Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b.Song song với đường thẳng y = ax nếu b≠0.Trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.xy0123432156-2-1-3-44-1-2-3y = 2xy = 2x +3Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax+b (a≠0, b≠0)Ví dụ: Vẽ đồ thị của y = 2x -3. A Bx0y = 2x - 3-30xy0123321-4-2-1-3-44-1-2-3y = 2x -3Cách 1: Xác định 2 điểm là giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ: A(0;b); B( ;0).ABCách 2: Xác định 2 điểm bất kỳ thuộc đồ thị.Ví dụ: Vẽ đồ thị của y = 2x -3. C Dx21y = 2x - 31-1xy0123321-4-2-1-34-1-2-3y = 2x -3CDCủng cố:Đồ thị của hàm số y = ax+b (a≠0) là gì?Nêu cách vẽ đồ thị.Vẽ đồ thị của y = -2x +3.x0y = -2x + 330xy0123321-4-2-1-3-1-2-3y = -2x +3Đồ thị của y = -2x +3. A BABIV. Hướng dẫn về nhà:Học: Tổng quát về đồ thị của hàm số y = ax+b (a≠0) và cách vẽ đồ thị.Làm: bài tập 15, 16 / SGK trang 51.

File đính kèm:

  • pptTiet23.ppt