Bài giảng môn học Đại số lớp 9 năm 2008 - Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

y = ax+b (a 0) (d)

y = a’x+b’ (a’ 0) (d’)

Đường thẳng song song

Đường thẳng cắt nhau

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 9 năm 2008 - Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chúc các em có giờ học bổ íchGDthi đua dạy tốt - học tốtPhòng giáo dục & đào tạo gia viễntrường thcs gia trấnNhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáoGiáo viên: Đặng Bích TrangTổ khoa học tự nhiênTrường THCS Gia TrấnMôn : đại Số 9Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauGiáo viên: Đặng Bích Trang Kiểm tra bài cũ1, Đồ thị hàm số y = ax + b với a 0 là gì?2, Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của các hàm số y = 2x – 2 và y = 2x + 1?y = 2x - 2 1234-2-3-4-112-23-34-4-1xyOy = 2x + 1 ....Khi nào thì 2 đường thẳng y=ax+b(a 0) và y=a’x+b’(a’ 0) song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau?Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.y = 2x 1. Đường thẳng song song(d) // (d’) (d) trùng (d’) y = ax+b (a 0) (d)y = a’x+b’ (a’ 0) (d’)y = 2x - 2 1234-2-3-4-112-23-34-4-1xyOy = 2x + 1 ....Û=ợớỡạ''bbaaÛợớỡ==''bbaaBài tập 1:Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauĐường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2 là:A. y = 1 – 0,5xC. y = – 0,5x + 2B. y = – 0,5 x + 21234-2-3-4-112-23-34-4-1xyOy = - 0,5x + 2 y = 1- 0,5x y = - 0,5 x + 2 1. Đường thẳng song songThứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau(d) // (d’) (d) trùng (d’) 2. Đường thẳng cắt nhau(d) cắt (d’) 1234-2-3-4-112-23-34-4-1xyOy = - 0,5x + 2 y = 1- 0,5x *Chú ý: SGK / 53y = ax+b (a 0) (d)y = a’x+b’ (a’ 0) (d’)y = - 0,5 x + 2 Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauBài tập 2:Các câu sau đúng hay sai? A. (d1) // (d2)B. (d1) cắt (d3) tại điểm có tung độ bằng 1C. (d2) // (d3)D. (d3) trùng (d4)ĐĐĐSCho các đường thẳng : (d1): y = - 3x +1 (d3): y = 3x +1 (d2): y = 2 – 3x (d4): y = 1 + - 3 xThứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau3. Bài tập áp dụngBài tập 3:Cho hai hàm số bậc nhất: y = mx + 3 và y = (2m + 1)x – 5 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:a, Hai đường thẳng song song.b, Hai đường thẳng cắt nhau.Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau3. Bài tập áp dụngBài tập 4:Cho hai hàm số bậc nhất: y = mx + n – 3 và y = (2-m)x + (5 - n)đồ thị của hai hàm số trên trùng nhau khi:Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau3. Bài tập áp dụngBài tập 5:a a’ a = a’ và b b’(d) trùng (d’) Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng: 1. (d) // (d’) ................................... 2. .............................. a = a’ và b = b’ 3. (d) và (d’) cắt nhau .................................Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauHọc thuộc các kết luận của bài.Làm bài tập: 20; 22; 24 /54; 55 /SGKHướng dẫn về nhà:Xin cảm ơn các thầy côvà các em học sinh

File đính kèm:

  • pptDUONG_THANG_SONG_SONG_VA_DUONG_THANG_CAT_NHAU.ppt