Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 23: Đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0)

1. Khi b = 0 đồ thị hàm số y = ax : là đường thẳng đi qua O(0;0) và A(1;a)

. Khi b 0 đồ thị hàm số y = ax + b là đường thẳng đi qua :

Tung độ giao điểm (0 ;b)

Hoành độ giao điểm ( ;0)

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 23: Đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁOM«n : ®¹iSè 9Gi¸o viªn: §Æng Quang B×nh Tæ To¸n LÝTr­êng THCS Phó Xu©nKIỂM TRA BÀI CŨTrả lời ?*Đồ thị hàm số y =ax ( a 0) là đường thẳng đi qua gốc toạ độĐồ thị hàm số y = ax (a 0) là gì? .Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax. * Cách vẽ: Cho x = 0 y = 0 O(0 ; 0) Cho x = 1 y = a A( 1:a) Đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng OA Tiết 23 . ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax +b ( a 0) 1.Đồ thị hàm số y = ax +b ( a 0 )?1Hình 6(sgk)?Các em có nhận xét gì về vị trí của các điểm A ,B, C trên mặt phẳng toạ độ Oxy ?Ba điểm A,B,C thẳng hàng và có toạ độ thoả mãn y = 2x?Ba điểm thẳng hàng vì A,B,C tịnh tiến lên phía trên 3 đơn vịNếu A,B,C (d) thì A’,B’,C’ (d’) // (d)Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ:A(1 ; 2), B(2 ; 4), C(3 ; 6)A’(1;2+3), B’(2;4+3), C’(3;6+3)Các em có nhận xét gì về vị trí của các điểm A’,B’,C’ trên mặt phẳng toạ độ Oxy ?Nhận xét:?2Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x +3 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau.Với cùng hoành độ x có nhận xét gì về tung độ của hàm số y = 2x và tung độ của hàm số y = 2x + 3 ?- Tung độ của hàm số y = 2x +3 lớn hơntung độ của hàm số y = 2x ba đơn vị.Có nhận xét gì về đồ thị hàm số y = 2x + 3 và đồ thị hàm số y = 2x- Đồ thị hàm số y = 2x +3 là đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3??Tiết 23 . ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax +b ( a 0) 1.Đồ thị hàm số y = ax +b ( a 0 )Đồ thị hình7(sgk):Nhận xét:Hãy nêu kết luận tổng quát về đồ thị hàm số y = ax + b??Tiết 23 . ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax +b ( a 0) 1.Đồ thị hàm số y = ax +b ( a 0 )Tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0) là một đường thẳng :Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b- Song song với đường thẳng y = ax ,nếu b 0;trùng với đường thẳng y = ax, nếu b bằng 0.Chú ý: Đồ thị hàm số y =ax + b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax +b ;b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.Tung độ gốc(d’) // (d)2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b( a 0)Tiết 23 . ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax +b ( a 0) 1.Đồ thị hàm số y = ax +b ( a 0 ) toạ độ gọi là hoành độ giao điểm Cách xác định toạ độ đồ thị hàm số Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm có toạ độ (0 ; b) và * Khi b = 0 y = ax Đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng qua O(0 ; 0) và A(1 ; a)Khi b = 0 hàm số đã cho có dạng như thế nào ?Cho x = 0 y = a.0+ b = b ,toạ độ (0 ; b ) gọi là tung độ giao điểm. ?Cho x = 0 y = ??Cho y = 0 x = ??2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b( a 0)1. Khi b = 0 đồ thị hàm số y = ax : là đường thẳng đi qua O(0;0) và A(1;a)Tiết 23 . ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax +b ( a 0) 1.Đồ thị hàm số y = ax +b ( a 0 )2. Khi b 0 đồ thị hàm số y = ax + b là đường thẳng đi qua :Tung độ giao điểm (0 ;b)Hoành độ giao điểm ( ;0) Đồ thị hàm số y = ax +b (a 0)Tung độ giao điểm (0 ;b) Tiết 23 . ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax +b ( a 0) 1.Đồ thị hàm số y = ax +b ( a 0 )2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b( a 0)Áp dụng?3Vẽ đồ thị các hàm số sau:y = 2x – 3; b) y = - 2x +3Hoành độ giao điểm ( ;0)b) y = -2x + 32. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b( a 0)Tiết 23 . ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax +b ( a 0) 1.Đồ thị hàm số y = ax +b ( a 0 )y = 2x -3Tung độ giao điểm (0;-3)Hoành độ giao điểm ( ;0)Tung độ giao điểm ( 0;3)Hoành độ giao điểm ( ;0)Đồ thị:GiảiLUYỆN TẬPBài tập 15 b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC ( O là gốc toạ độ).Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không ? Vì sao?Vẽ đồ thị các hàm số y = 2x; y = 2x + 5; y = - x và y = - x +5a) Đồ thị:Giảib) Tứ giác OABC là hình bình hành . Vì các đường thẳng (tứ giác có hai cặp cạnh đối song song)1. y = ax : là đường thẳng đi qua O(0;0) và A(1;a) Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b( a 0)Học thuộc bài ,xem kĩ các ví dụ và các bài tập đã giải.Làm các bài tập 16,17,18,19 trang 51,52 sgk.CỦNG CỐHƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ- Song song với đường thẳng y = ax ,nếu b 0;trùng với đường thẳng y = ax nếu b bằng 0.2. y = ax + b: Tung độ giao điểm (0; b)Hoành độ giao điểm ( ;0) Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0) là một đường thẳng :Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bBÀI HỌC ĐẾN ĐÂY Đà KẾT THÚC.???????????????????Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời Trả lời 

File đính kèm:

  • pptDO_THI_HAM_SO_y_ax_b.ppt
Bài giảng liên quan