Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 31: Phương trình bậc nhất hai ẩn Bùi Văn Nhưng

Tổng quát:

1) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó biểu diễn bởi đường thẳng ax + by = c, kí hiệu là (d).

2) - Nếu a 0 và b 0 thì đường thẳng (d) chính là đồ thị hàm số:

 - Nếu a 0 và b = 0 thì phương trình trở thành ax = c hay x = và đường thẳng (d) song song hoặc trùng với trục tung.

 - Nếu a = 0 và b 0 thì phương trình trở thành by = c hay y = và đường thẳng (d) song song hoặc trùng với trục hoành

 

 

ppt8 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 31: Phương trình bậc nhất hai ẩn Bùi Văn Nhưng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ NĂM 2010Giáo viên thực hiện: BÙI VĂN NHƯNG Tiết 31: PHƯƠNG TRèNH BẬC NHẤT HAI ẨNXét bài toán: 	“Vừa gà vừa chó 	Bó lại cho tròn	Ba mươi sáu con	Một trăm chân chẵn”Giả sử kí hiệu số gà là x, số chó là y thì:- Giả thiết có tất cả 36 con vừa gà vừa chó được mô tả bởi hệ thức: x + y = 36 - Giả thiết có một trăm chân được mô tả bởi hệ thức: 2x + 4y = 100Các hệ thức trên là những ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩnChương iii: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnTrong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?a) 4x – 0,5y = 0	b) 3x2 + x = 5 	c) 0x + 8y = 8d) 3x + 0y = 0	e) 0x + 0y = 2	f) x + y – z = 3ĐS: 	a, c, d Là các phương trình bậc nhất hai ẩn	b, e, f Không phải là phương trình bậc nhất hai ẩnTiết 31: phương trình bậc nhất hai ẩn1. Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩnChú ý: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, mỗi nghiệm của phương trình ax + by = 0 được biểu diễn bởi một điểm. Nghiệm ( x0; y0) được biểu diễn bởi điểm có toạ độ ( x0; y0). ?1a) Kiểm tra xem các cặp số (1; 1) và (0,5; 0) có là nghiệm của phương trình 2x - y = 1 hay không?b) Tìm thêm một nghiệm khác của phương trình 2x – y= 1 ?2Nêu nhận xét về số nghiệm của phương trình 2x - y = 1ĐS: Phương trình 2x – y = 1 có vô số nghiệm.Tiết 31: phương trình bậc nhất hai ẩn?3x-100,5122,5y = 2x - 1Điền vào bảng sau và viết ra sáu nghiệm của phương trình: 2x – y = 1-3-10134(-1; -3), (0; -1), (0,5; 0), (1; 1), (2; 3), (2,5; 4)2. Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩnTổng quát: 1) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó biểu diễn bởi đường thẳng ax + by = c, kí hiệu là (d).2) - Nếu a 0 và b 0 thì đường thẳng (d) chính là đồ thị hàm số: - Nếu a 0 và b = 0 thì phương trình trở thành ax = c hay x = và đường thẳng (d) song song hoặc trùng với trục tung. - Nếu a = 0 và b 0 thì phương trình trở thành by = c hay y = và đường thẳng (d) song song hoặc trùng với trục hoànhBài tập 2 (SGK, Tr. 7)Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:a) 3x – y = 2	b) x + 5y = 3	c) 4x – 3y = -1d) x + 5y = 0	e) 4x + 0y = -2	f) 0x + 2y = 5 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Nắm vững định nghĩa; nghiệm; số nghiệm của phương trỡnh bậc nhất hai ẩn. Biết viết nghiệm tổng quỏt của phươngtrỡnh và biểu diễn tập nghiệm bằng đường thẳng. Bài tập về nhà: 1; 2; 3(SGK, tr.7). 

File đính kèm:

  • pptgiao_an_dien_tu.ppt