Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 58: Thực hành giải phương trình bậc hai bằng máy tính casio

Đối với máy 570 ES: Trường hợp dùng máy giải được nghiệm gần đúng thì ta có thể tìm nghiệm đúng bằng cách:

 Bước1: Nhập dòng lệnh

 Bước 2: Nhấn phím CALC

 máy hỏi B=? Ta nhập giá trị của B và nhấn =

 máy hỏi A=? Ta nhập giá trị của A và nhấn =

 máy hỏi C=? Ta nhập giá trị của C và nhấn =

 Bước 3: Ấn tiếp phím = để đọc kết quả

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 58: Thực hành giải phương trình bậc hai bằng máy tính casio, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chaøo möøng quyù thaày coâ giaùo veà döï giôø giao löu chuyeân moânTRÖÔØNG THCS LE THÒ HOÀNG GAÁMTraàn Ly NaGIÁO VIÊN THỰC HIỆNKIÓM TRA BµI Cò2. Giải các phương trình sau:5x2 - 5x + 6 = 0-5x2 + 4x + 2 = 0Hãy nêu các cách giải phương trình bậc hai?Ta có thể giải phương trình bậc hai bằng các cách sau: Dùng công thức nghiệm tổng quát Dùng công thức nghiệm thu gọn (nếu hệ số b chẵn) Nhẩm nghiệm (nếu phương trình đó có a + b +c = 0 hoặc a - b +c = 0) Các loại máy tính thông dụng hiện nay dùng để giải phương trình bậc hai là : máy casio fx - 500 MS, fx - 570MS, fx - 500ES, fx - 570ESTIÕT 58: THùC HµNH GI¶I PH¦¥NG TR×NH BËC HAI B»NG M¸Y TÝNH CASIOTIÕT 58: THùC HµNH GI¶I PH¦¥NG TR×NH BËC HAI B»NG M¸Y TÝNH CASIOBước 1: Nhấn phím (2 lần) đối với máy fx - 500MS Hoặc Nhấn phím (3 lần) đối với máy fx - 570MS Bước 2: Nhấn phím số để gọi chương trình EQNBước 3: Nhấn phím để chọn chương trình degreeBước 4: Nhấn phím số để chọn giải phương trình bậc 2Bước 5: Nhập các giá trị của a, b, c cách nhau bởi dấu và ấn tiếp dấu để nhận nghiệm của phương trình=MODE 1 2a/ Đối với loại máy fx-500 MS và máy1/ Hướng dẫn sử dụng máy tính casio để giải phương trình bậc hai một ẩn:Ví dụ: Dùng máy tính để tìm nghiệm của phương trình : x2 -111x - 28782 = 0MODEĐể thoát khỏi chương trình ấnCLRSHIFT3===fx – 570 MS:TIÕT 58: THùC HµNH GI¶I PH¦¥NG TR×NH BËC HAI B»NG M¸Y TÝNH CASIO1/ Hướng dẫn sử dụng máy tính casio để giải phương trình bậc hai một ẩn:Bước 1: Nhấn phím (1 lần)Bước 2: Nhấn phím số để gọi chương trình EQN đối với máy 500 ES Hoặc Nhấn phím số để gọi chương trình EQN đối với máy 570 ESBước 3: Nhấn phím số để chọn giải phương trình bậc 2Bước 4: Nhập các giá trị của a, b, c cách nhau bởi dấu và ấn tiếp dấu để nhận nghiệm của phương trình =MODE 53b/ Đối với loại máy fx- 500ES và máy fx-570 ES: 3Để thoát khỏi chương trình ấnSHIFTCLR3== =TIÕT 58: THùC HµNH GI¶I PH¦¥NG TR×NH BËC HAI B»NG M¸Y TÝNH CASIOVí dụ: Tìm nghiệm của phương trình sau:Lưu ý: Khi giải phương trình bậc hai bằng máy MS: nếu góc trên bên phải của màn hình kết quả có kí hiệu thì ta kết luận phương trình vô nghiệm Khi giải phương trình bậc hai bằng máy ES: nếu sau kết quả có thêm chữ i thì ta kết luận phương trình vô nghiệmTIÕT 58: THùC HµNH GI¶I PH¦¥NG TR×NH BËC HAI B»NG M¸Y TÝNH CASIOĐối với máy 570 ES: Trường hợp dùng máy giải được nghiệm gần đúng thì ta có thể tìm nghiệm đúng bằng cách: Bước1: Nhập dòng lệnh Bước 2: Nhấn phím CALC máy hỏi B=? Ta nhập giá trị của B và nhấn = máy hỏi A=? Ta nhập giá trị của A và nhấn = máy hỏi C=? Ta nhập giá trị của C và nhấn = Bước 3: Ấn tiếp phím = để đọc kết quảTIÕT 58: THùC HµNH GI¶I PH¦¥NG TR×NH BËC HAI B»NG M¸Y TÝNH CASIODạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:Nếu phương trình bậc hai : ax2 + bx + c = 0 có 2 nghiệm là : x1, x2 thì đa thức f(x) = ax2 +bx +c được viết dưới dạng tích là: f(x) = a(x-x1)(x-x2).Chứng minh:Nếu đa thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c có 2 nghiệm là x1, x2 thì theo hệ thức Vi-et ta có: 2/ Một số ứng dụng :aTIÕT 58: THùC HµNH GI¶I PH¦¥NG TR×NH BËC HAI B»NG M¸Y TÝNH CASIO3412Đây là một nhà toán học nổi tiếng của nước ta. Ảnh của nhà toán học được che bởi 4 ô số 1, 2, 3, 4. Ứng với mỗi ô số là một bài toán, nếu giải đúng thì ô số đó sẽ mất đi, phần bức ảnh được hiện ra. Chỉ được trả lời tên nhà toán học sau khi mở được ít nhất 2 ô số Bài tập 1: Phân tích đa thức 3x2 - 3x - 60 thành nhân tử được kết quả là:A. 3(x - 5)(x + 4)B. (x- 5)(x + 4)C. 3(x + 5)(x - 4)D. 3(x- 5)(x - 4)Bài tập 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử được kết quả là:Bài tập 3 : Phân tích đa thức thành nhân tử được kết quả là:TRÒ CHƠI :ĐOÁN XEM ĐÂY LÀ AIBài tập 4 : Phân tích đa thứcthành nhân tử được kết quả là:RẤT TiẾC ! BẠN SAI RỒIGiáo sư Ngô Bảo Châu sinh ngày 15 tháng 11 năm 1972 tại Hà Nội, Việt Nam. Ông đã hai lần đoạt huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế tại Australia năm 1988 và Cộng hòa Liên bang Đức năm 1989 và cũng là người Việt Nam đầu tiên giành 2 huy chương vàng Olympic Toán quốc tế. Vào ngày 19-8- 2010, tại lễ khai mạc Đại hội Toán học thế giới tổ chức ở Hyderabad, Ấn Độ, bà Pratibha Patil - Tổng thống Ấn Độ đã trao huy chương Fields – giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực toán học cho GS Ngô Bảo Châu.	TIÕT 58: THùC HµNH GI¶I PH¦¥NG TR×NH BËC HAI B»NG M¸Y TÝNH CASIONếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là nghiệm của phương trình: 2/ Một số ứng dụng :Dạng 2: Tìm hai số u và v khi biết tổng và tích của chúng:x2– Sx +P = 0Điều kiện để có hai số đó là : TIÕT 58: THùC HµNH GI¶I PH¦¥NG TR×NH BËC HAI B»NG M¸Y TÝNH CASIOH­íng dÉn vÒ nhµXem lại :Cách giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm và bằng máy tính casio.Các cách nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai Cách tìm hai số khi biết tổng và tích, hệ thức VI-ETLàm các bài tập: 29, 30, 31, 32 /54 SGKGiáo viên thực hiệnTrÇn Ly NaXin ch©n thµnh c¶m ¬nc¸c thÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptTHUC HANH GIAI PH BANG MAY TINH.ppt