Bài giảng Môn Lịch sử lớp 9 - Bài 6 - Tiết 7 - Các nước Châu Phi

Từ sau CTTG II, PTGPDT đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi

+ Ở Ai Cập nổ ra cuộc đảo chính lật đổ chế độ quân chủ (1952)

+ Nhân dân Angiêri tiến hành khởi nghĩa vũ trang lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp (1954 – 1962).

+ Năm 1960 - “Năm châu Phi” , với 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập

 

ppt33 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 3959 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Lịch sử lớp 9 - Bài 6 - Tiết 7 - Các nước Châu Phi, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: 	1. Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Kể tên các nước nằm trong tổ chức ASEAN? 	2. Tại sao có thể nói từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á? 	- Sau Chiến tranh lạnh, nhất là khi “Vấn đề Cam-pu-chia” được giải quyết, tình hình Đông Nam Á được cải thiện rõ rệt. Xu hướng đầu tiên là sự mở rộng các thành viên của Hiệp hội. 	- Lúc mới thành lập (1967), ASEAN có 5 thành viên: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi- lip-pin, Thái Lan, Xin-ga-po. Sau đó gia nhập thêm: Bru-nây (1984), Việt Nam (1995), Lào, Mi-an-ma (1997), Cam-pu-chia (1999). 	- Như vậy, từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”. Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất. Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, xây dựng một khu vực Đông Nam Á hoà bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh 	- Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA). 	- Năm 1994, lập Diễn ra đàn khu vực (ARF). I- TÌNH HÌNH CHUNG. II- CỘNG HÒA NAM PHI I- TÌNH HÌNH CHUNG. I- TÌNH HÌNH CHUNG. - S: 30,3 triệu km2 - Dân số với 839 triệu người (2002) I- TÌNH HÌNH CHUNG. - Từ sau CTTG II, PTGPDT đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi I- TÌNH HÌNH CHUNG. - Từ sau CTTG II, PTGPDT đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi + Ở Ai Cập nổ ra cuộc đảo chính lật đổ chế độ quân chủ (1952) + Nhân dân Angiêri tiến hành khởi nghĩa vũ trang lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp (1954 – 1962). Ai Cập ? Xác định vị trí của 2 nước: Ai-cập và An-giê-ri trên bản đồ An-giê-ri I- TÌNH HÌNH CHUNG. - Từ sau CTTG II, PTGPDT đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi + Ở Ai Cập nổ ra cuộc đảo chính lật đổ chế độ quân chủ (1952) + Nhân dân Angiêri tiến hành khởi nghĩa vũ trang lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp (1954 – 1962). + Năm 1960 - “Năm châu Phi” , với 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập NHỮNG CÁI NHẤT CỦA CHÂU PHI Xung đột nội chiến Nghèo đói Nợ nần Bệnh dịch Mù chữ Ru an đa 32/57 nước là nghèo nhất thế giới 300 tỉ USD 8/14 triệu người bị nhiểm HIV trên thế giới Ghi nê 70%,Cộng hòa Nam Phi 50% 12/15 nước có tỉ lệ sinh cao nhất thế giới Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994, được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc. Cách đó khoảng 1m, con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt. Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát I- TÌNH HÌNH CHUNG. - Từ sau CTTG II, PTGPDT đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi + Ở Ai Cập nổ ra cuộc đảo chính lật đổ chế độ quân chủ (1952) + Nhân dân Angiêri tiến hành khởi nghĩa vũ trang lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp (1954 – 1962). + Năm 1960 - “Năm châu Phi” , với 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập - Sau khi giành độc lập, châu Phi khó khăn không ổn định với nội chiến, xung đột, đói nghèo, nợ nần, dịch bệnh… - Châu Phi thành lập nhiều tổ chức khu vực để các nước hợp tác giúp đỡ nhau như tổ chức Liên minh châu Phi (AU) 1 bức ảnh về nạn đói ở Châu Phi, Uganda năm 1980. Bức ảnh miêu tả đôi bàn tay teo tóp vì đói của một đứa bé đang hấp hối trong lòng bàn tay của một nhân viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc. Sự giúp đỡ tuy muộn màng nhưng đã nhen nhóm trong ta sự hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai I- TÌNH HÌNH CHUNG. II- CỘNG HÒA NAM PHI I- TÌNH HÌNH CHUNG. - Là nước ở cực Nam châu Phi, dân số 43,2 triệu người ( 2002) trong đó 75,2% da đen, 13,6% da trắng, 11,2% da màu - Kéo dài hơn 3 thế kỉ, chính quyền thực dân da trắng đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) cực kì tàn bạo với người da đen và da màu - Người da đen đã ngoan cường và bền bỉ đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc - Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người da đen đã giành thắng lợi. Năm 1993, chế độ A-pác-thai được tuyên bố xóa bỏ - Năm 1994, Nen-xơn Man-đê-la – lãnh tụ của ANC được bầu và trở thành tổng thống người da đen đầu tiên ở Cộng hòa Nam Phi II- CỘNG HÒA NAM PHI TIỂU SỬ: - Sinh năm 1918 - Năm 1944 gia nhập Đại hội dân tộc Phi (ANC) giữ chức Tổng thư ký. - Năm 1964 bị nhà cầm quyền Nam Phi kết án tù chung thân. - Sau 27 năm tù đày. Tháng 2/1990 được trả tự do, được bầu làm Phó chủ tịch rồi Chủ tịch ANC (7/1991) Tháng 5/1994 Ông được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Nam Phi. - Được nhân dân thế giới ngưỡng mộ như anh hùng chống chế độ phân biệt chủng tộc. Năm 1993 được giải thưởng Nobel về hòa bình. TỔNG THỐNG N. MAN-ĐÊ-LA I- TÌNH HÌNH CHUNG. - Kéo dài hơn 3 thế kỉ, chính quyền thực dân da trắng đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) cực kì tàn bạo với người da đen và da màu - Người da đen đã ngoan cường và bền bỉ đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc - Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người da đen đã giành thắng lợi. Năm 1993, chế độ A-pác-thai được tuyên bố xóa bỏ - Năm 1994, Nen-xơn Man-đê-la – lãnh tụ của ANC được bầu và trở thành tổng thống người da đen đầu tiên ở Cộng hòa Nam Phi + Ý nghĩa: Chế độ A-pác-thai đã bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng sau hơn 3 thế kỷ tồn tại II- CỘNG HÒA NAM PHI I- TÌNH HÌNH CHUNG. - Nam Phi ra sức phát triển kinh tế và xã hội nhằm xóa bỏ chế độ “A-pác-thai về kinh tế” II- CỘNG HÒA NAM PHI c h a © p i é © N u h Ö N u ® p ¸ n g c ª h t ® h l i t ê ß a r i a i s N Ó è a N n m s p ¶ h N i x e n x ¬ n n m c h u Ê t c ¶ i t h ¨ N G G « l a m n ¸ t x e b a b u ª d i  L·nh ®¹o cuéc binh biÕn ë Ai CËp giµnh th¾ng lîi ngµy 18/6/1953 lµ ai? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 h é i d © n t é c p h i ¸ g c h o d © n  Ngµy 11/11/1975 lµ ngµy th¾ng lîi cña n­íc nµo?  Tæng thèng ®Çu tiªn da ®en lµ ai?  N¨m 1993 n­íc nµo ë Nam Phi giµnh th¾ng lîi?  Tæ chøc nµo ë Ch©u Phi l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh chèng chÕ ®é A p¸c thai?  Ch©u lôc nµo cã t¸c ®éng lín tíi phong trµo ®Êu tranh ë Ch©u Phi?  N¨m 1980 n­íc nµo ë Ch©u Phi giµnh ®éc lËp? ,  Môc tiªu cña "ChiÕn l­îc kinh tÕ vÜ m«" lµ g×?  Ch©u lôc nµo nghÌo nhÊt thÕ giíi hiÖn nay? * - Học bài cũ - Chuẩn bị bài mới: Bài 7 – Các nước Mĩ La-tinh 	+ Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi ở mỗi mục 	+ Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về Mĩ La-tinh từ sau năm 1945 đến nay và Phi-đen Cát-xtơ-rô 	+ Tìm hiểu về mối quan hệ đoàn kết hữu nghĩ giữa lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba với Đảng, Chính phủ và nhân dân ta 1. Sông Nile (Egypt) 2. Núi lửa Kimimanjaro – 5895m 3.Thung lũng vế nứt từ Éthiopia đến Mozambique 4. Cánh đồng nổi tiếng: Serengeti 5. Đệ nhất sa mạc thế giới: Shahara - 9tr km2 6.Hồ Victoria (69.000km2): chốn thần tiên! 7.Ngọn núi lỳ lạ ở Cape Town (Nam Phi): Núi Bàn (1086m) 

File đính kèm:

  • pptCAC NUOC CHAU PHI CUC HAY.ppt
Bài giảng liên quan