Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Tiết 124 - Viết đơn (tiết 1)

Quốc hiệu, tiêu ngữ

 Ngày tháng năm viết đơn

 Tên đơn

 Người nhận đơn ? (cơ quan, tổ chức, cá nhân)

 Người gửi đơn ? (cá nhân hay tập thể)

 Lí do, nguyện vọng, đề nghị

Chữ kí của người viết đơn

 

 

ppt22 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 2420 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Tiết 124 - Viết đơn (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 GV thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thư NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG Quý thầy giáo, cô giáo VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 6A7 2 1. Chỉ ra các thành phần bị thiếu trong câu sau và chữa lại cho đúng KIỂM TRA BÀI CŨ: 	Bạn Lan, lớp trưởng lớp tôi. 	Đáp án: Đây là câu thiếu vị ngữ. Chữa lại: Bạn Lan, lớp trưởng lớp tôi, học rất giỏi. Bạn Lan là lớp trưởng lớp tôi. Có mấy kiểu văn bản thường gặp với các phương thức biểu đạt tương ứng? Có sáu kiểu: 1/ Tự sự 2/ Miêu tả 3/ Biểu cảm 4/ Nghị luận 5/ Thuyết minh 6/ Hành chính- 	công vụ Tiết 124 Tiết 124 	 	Viết đơn I. Khi nào cần viết đơn ? - Khi có nhu cầu một nguyện vọng với một người hay cơ quan tổ chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó. 1. Khi em có nguyện vọng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, em viết đơn gửi Ban chấp hành Đoàn trường 2. Em bị ốm không đến lớp được, em viết đơn gửi cô giáo chủ nhiệm xin phép nghỉ học 3. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em viết đơn gửi Ban giám hiệu xin miễn giảm học phí. 4. Em bị mất giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học. Em viết đơn xin cấp lại Từ những ví dụ trên, hãy rút ra nhận xét khái quát khi nào cần phải viết đơn hoặc vì sao cần phải viết? Tiết 124:	 	Viết đơn I. Khi nào cần viết đơn? Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào cần viết đơn, viết gửi ai? Đơn trình báo hoặc Bản tường trình về việc mất chiếc xe đạp (gửi công an) Đơn xin học lớp Nhạc và Hoạ của trường (gửi Ban Giám Hiệu) Không viết đơn mà viết bản kiểm điểm. Đơn xin chuyển trường (gửi Ban giám hiệu trường mới và cũ). TiÕt 124 I. Khi nào cần viết đơn: - Khi ta có một nguyện vọng hoặc một yêu cầu nào đó muốn được giải quyết, ta viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn để được giải quyết. ViÕt ®¬n Tiết 124 	 	 Viết đơn II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn: - Căn cứ vào hình thức và nội dung trình bày trong đơn, người ta chia ra làm mấy loại đơn ? a, Đơn theo mẫu : b, Đơn không theo mẫu : 1, Các loại đơn : 1. Đơn theo mẫu: 2. Đơn không theo mẫu: VD: Đơn xin học nghề, đơn xin việc, đơn đăng kí dự thi… VD: Đơn xin phép nghỉ học, đơn xin miễn giảm học phí… Hai loại : CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …ngày…tháng….năm…… ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi:……………………………………………………………………………….. Họ và tên:…..................................................................................................................... Năm sinh:……………………………………………………………………………….. Nơi sinh:………………………………………………………………………………… Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………. Dân tộc:…………………………………………………………………………………. Trình độ văn hoá:………………………………………………………………………. Trình độ ngoại ngữ:…………………………………………………………………….. Nguyện vọng:…………………………………………………………………………… Lời cam đoan:…………………………………………………………………………… Xác nhận của nhà trường Người viết đơn Hoặc địa phương nơi cư trú ( kí ghi rõ họ tên) Đơn theo mẫu CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hoá,ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 	 Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng 	 Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ,bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Học sinh (kí tên) Nguyễn Văn A Đơn không theo mẫu CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. …,ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi:………………………………………….. Họ và tên:…............................................................. Năm sinh:…………………………………………. Nơi sinh:………………………………………….. Nơi ở hiện nay:…………………………................ Dân tộc:…………………………………………… Trình độ văn hoá:………………………................. Trình độ ngoại ngữ:………………………………. Nguyện vọng:…………………………………….. Lời cam đoan:…………………………………….. Xác nhận của Người viết đơn nhà trường hoặc địa phương nơi cư trú ( kí ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ThanhHoá,ngày…tháng….năm…….. ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 	 Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng. . . Thưa thầy !	 Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng,Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ,bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Học sinh (kí tên) Nguyễn Văn A Đơn không theo mẫu Đơn theo mẫu 1, Hai mẫu đơn trên có những điểm nào giống và khác nhau ? 2, Những phần nào là quan trọng không thể thiếu trong cả hai mẫu đơn ? Thảo luận nhóm 3’ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. …,ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi:………………………………………………………... Họ và tên:…................................................................................. Năm sinh:……………………………………………………….. Nơi sinh:………………………………………………………… Nơi ở hiện nay:…………………………..................................... Dân tộc:…………………………………………………………. Trình độ văn hoá:………………………...................................... Trình độ ngoại ngữ:…………………………………………….. Nguyện vọng:…………………………………………………… Lời cam đoan:…………………………………………………... Xác nhận của Người viết đơn nhà trường hoặc địa phương nơi cư trú ( kí ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ThanhHoá,ngày…tháng….năm…….. ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 	 Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng. . . Thưa thầy !	 Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng,Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ,bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Học sinh (kí tên) Nguyễn Văn A Ở nội dung phần đầu, phần cuối và thứ tự ghi trong đơn - Phần kê khai về bản thân đầy đủ hơn ( nơi sinh, nơi ở hiện nay, dân tộc, trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ …) Phần ghi nôi dung đơn chỉ ghi nguyện vọng, không ghi lí do. - Phần kê khai về bản thân không cần chi tiết như đơn theo mẫu. Phần nội dung đơn không chỉ ghi nguyện vọng mà phải trình bày lí do vì sao. Ở nội dung phần đầu, phần cuối và thứ tự ghi trong đơn - Phần kê khai về bản thân đầy đủ hơn ( nơi sinh, nơi ở hiện nay, dân tộc, trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ …) Phần ghi nôi dung đơn chỉ ghi nguyện vọng, không ghi lí do. - Phần kê khai về bản thân không cần chi tiết như đơn theo mẫu. Phần nội dung đơn không chỉ ghi nguyện vọng mà phải trình bày lí do vì sao. Tiết 124 	 	 Viết đơn Quốc hiệu, tiêu ngữ Ngày tháng năm viết đơn Tên đơn Người nhận đơn ? (cơ quan, tổ chức, cá nhân) Người gửi đơn ? (cá nhân hay tập thể) Lí do, nguyện vọng, đề nghị… Chữ kí của người viết đơn Đơn thường được trình bày theo thứ tự : TiÕt 124 I. Khi nào cần viết đơn: - Khi ta có một nguyện vọng hoặc một yêu cầu nào đó muốn được giải quyết, ta viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn để được giải quyết. ViÕt ®¬n Tiết 124 	 	 Viết đơn II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn: Em hãy nêu những phần không thể thiếu trong một lá đơn ? a, Đơn theo mẫu : b, Đơn không theo mẫu : 1, Các loại đơn : 2, Những phần không thể thiếu trong đơn : -Phần mở đầu và kết thúc Đơn gửi ai ? (cơ quan, tổ chức hay cá nhân) Ai gửi đơn ? ( cá nhân hay tập thể ) Gửi để đề đạt nguyện vọng gì ? Tiết 124 	 	 Viết đơn Ở nội dung phần đầu, phần cuối và thứ tự ghi trong đơn Phần kê khai về bản thân đầy đủ hơn ( nơi sinh, nơi ở hiện nay, dân tộc, trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ …) - Phần ghi nôi dung đơn chỉ ghi nguyện vọng, không ghi lí do. Phần kê khai về bản thân không cần chi tiết như đơn theo mẫu. - Phần nội dung đơn không chỉ ghi nguyện vọng mà phải trình bày lí do vì sao. 2, Những phần không thể thiếu trong đơn : 1, Điểm nào giống và khác nhau giữa đơn theo mẫu và đơn không theo mẫu : Phần mở đầu và kết thúc Đơn gửi ai ? (cơ quan, tổ chức hay cá nhân) Ai gửi đơn ? ( cá nhân hay tập thể ) Gửi để đề đạt nguyện vọng gì ? TiÕt 124 I. Khi nào cần viết đơn: ViÕt ®¬n Tiết 124 	 	 Viết đơn II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn: III. Cách thức viết đơn: 1, Viết theo mẫu : -Điền vào chỗ trống những nội dung cần thiết 2, Viết không theo mẫu : Em hãy nêu cách thức viết đơn không theo mẫu ? Quốc hiệu, tiêu ngữ Địa điểm làm đơn và ngày…tháng…năm… Tên đơn : đơn xin … Người nhận đơn ? (cơ quan, tổ chức, cá nhân) Họ tên, nơi công tác, nơi ở của người viết đơn Trình bày sự việc, lí do, nguyện vọng, đề nghị… Cam đoan và cảm ơn Kí tên * Trình bày theo trình tự : TiÕt 124 I. Khi nào cần viết đơn: ViÕt ®¬n Tiết 124 	 	 Viết đơn II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn: III. Cách thức viết đơn: 1, Viết theo mẫu : 2, Viết không theo mẫu : -Khi viết đơn ta cần lưu ý điều gì? Một số lưu ý: - Đơn không theo mẫu thường viết tay - Tên đơn bao giờ cũng viết hoặc in bằng khổ chữ to - Trình bày sáng sủa, cân đối, không viết sát lề giấy, không để phần trên hoặc phần dưới trang giấy khoảng trống quá lớn * Ghi nhớ : sgk – Trang 134 b. Những phần không thể thiếu trong đơn là: Phần mở đầu và kết thúc đơn Đơn gửi ai ? Ai gửi đơn ? Gửi để làm gì? III. Cách thức viết đơn: Đơn viết theo mẫu: Điền vào chỗ trống những nội dung phù hợp. Viết đơn không theo mẫu: Lưu ý cách trình bày đúng theo thứ tự quy định. II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn: a. Có hai loại đơn 1. Đơn theo mẫu: Vd: Đơn xin học nghề, đơn xin việc, đơn đăng kí dự thi 2. Đơn không theo mẫu: Vd: Đơn xin phép nghỉ học, đơn xin miễn giảm học phí. I. Khi nào cần viết đơn: - Khi ta có một nguyện vọng hoặc một yêu cầu nào đó muốn được giải quyết, ta viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn để được giải quyết. * Ghi nhớ :SGK/134 Tiết 124 	 	 Viết đơn IV – Luyện tập : Bài tập 1: Một bạn học sinh viết đơn xin nghỉ học như sau: ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 6a1 Hôm qua em đi học về. Chẳng may bị ngã xe đạp. Chân em bị đau nên em không thể đến lớp học được. Em vô cùng ân hận vì mình đã không cẩn thận làm cha mẹ buồn. Em viết đơn này xin phép cho em nghỉ một vài buổi học, khi nào em khỏi em sẽ tiếp tục đi học. Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ. Em xin chân thành cảm ơn cô. Tiết 124 	 	 Viết đơn IV – Luyện tập : 2, Không nên đưa yếu tố nào vào trong đơn từ ? A. Trình bày lí do B. Đề đạt nguyện vọng C. Bày tỏ tình cảm, cảm xúc D. Cả 3 đáp án trên. 1.Theo em đơn trên thiếu mục nào? A. Quốc hiệu, tên đơn; B. Tên đơn, chữ kí người viết đơn,ngày tháng năm; C. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên người viết,cảm ơn và cam đoan; D. Quốc hiệu,tiêu ngữ, tên người viết,ngày tháng, chữ kí người viết đơn. D C Tiết 124 	 	 Viết đơn ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 6a1 Hôm qua em đi học về. Chẳng may bị ngã xe đạp. Chân em bị đau nên em không thể đến lớp học được. Em vô cùng ân hận vì mình đã không cẩn thận làm cha mẹ buồn. Vì vậy em viết đơn này xin phép cho em nghỉ một vài buổi học, khi nào em khỏi em sẽ tiếp tục đi học. Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ. Em xin chân thành cảm ơn cô. IV – Luyện tập : Tiết 124 	 	 Viết đơn IV – Luyện tập : Bài tập 2 : Em hãy viết đơn xin nghỉ học Hướng dẫn học sinh học bài - Nắm vững cách thức viết đơn Tập viết đơn xin học lớp năng khiếu Thể duch do nhà trường tổ chức Soạn : Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Tìm hiểu tác giả, tác phẩm và nội dung của văn bản 

File đính kèm:

  • pptVIET DON(4).ppt