Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Tiết 2 - Bánh chưng, bánh giầy

1-- Vua Hùng chọn người nối ngôi

2 – Cuộc dua tài dõng

Trong lúc khó khăn chàng được ai giúp đỡ , giúp đỡ như thế nào?

Sau khi được thần mách bảo Lang Liêu đã làm gì? Kết quả như thế nào?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 4635 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Tiết 2 - Bánh chưng, bánh giầy, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Kieồm tra baứi cuừ. Cõu 1: Keồ laùi truyeàn thuyeỏt Con Roàng, chaựu Tieõn?Vaứ neõu yự nghúa cuỷa truyeọn? Cõu 2 : Em hiểu thế nào là chi tiết tưởng tượng kỡ ảo ? Hóy núi rừ vai trũ của cỏc chi tiết này trong truyện? ( TRUYEÀN THUYEÁT ) I – Đọc , hiểu văn bản. 1 - Đọc, tỡm hiểu từ khú. 2 - Bố cục + Đoạn 1 : Từ đầu …. chứng giám. + Đoạn 2 : Tiếp … hỡnh tròn. + Đoạn 3 : Còn lại. II – Phân tích văn bản. Vua ủaừ giaứ yeỏu, ủaỏt nửụực thaựi bỡnh, Vua coự hai mửụi ngửụứi con. Ngửụứi noỏi ngoõi phaỷi noỏi ủửụùc chớ Vua, khoõng nhaỏt thieỏt phaỷi laứ con trửụỷng. Vua Huứng laứ ngửụứi bieỏt lo cho daõn, cho nửụực. Caựch choùn ngửụứi noỏi ngoõi raỏt anh minh, saựng suoỏt, tieỏn boọ. 1 - Vua Huứng choùn ngửụứi noỏi ngoõi. ? Vua Hùng chọn người nối ngôi trong hoàn cảnh nào? - Hoàn cảnh: ? Tiêu chuẩn người nối ngôi như thế nào? - Tiêu chuẩn: Hinhf thức chọn người nối ngôi? - Hinh thức: Vua ra một câu đố: Nhân lễ Tiên Vương các Lang dâng lễ vật sao cho vừa ý vua sẽ được nối ngôi. Em có nhận xét gi về vua Hùng? II – Phân tích văn bản. 1-- Vua Hùng chọn người nối ngôi Caực Lang thi taứi nhử theỏ naứo ? 2 – Cuộc đua tài dõng lễ vật. – Caực Lang: Laứm coồ thaọt haọu, thaọt ngon. Naứo laứ sụn haứo haỷi vũ, nem coõng chaỷ phửụùng Lang Liêu : Được thần báo mộng làm hai loại bánh rất ngon, rất ý nghĩa. Dựa vào văn bản em hiểu gì về Lang Liêu? Trong lúc khó khăn chàng được ai giúp đỡ , giúp đỡ như thế nào? Tại sao thần không làm sẵn cho Lang liêu mà lại mách bảo? -> Chàng chọn gạo tạo ra hai loại bánh: Bánh chưng, bánh giày.=> Được vua cha chọn hai loại bánh để tế lễ Tiên Vương => Lang Liêu được nối ngôi. ? Sau khi được thần mách bảo Lang Liêu đã làm gì? Kết quả như thế nào? 3. Nguồn gốc bánh chưng bánh giày ? Bánh chưng, bánh giày có từ bao giờ? - Bánh chưng, bánh giày có từ khi Lang Liêu lên làm vua. ? Vì sao hai thứ bánh của Lang Liêu được vua cha chọn để tế trời đất , Tiên Vương? - Hai thứ bánh tượng trưng cho trời đất, cỏ cây muôn loài. Là biểu tượng cho sự đùm bọc. - Hai thứ bánh hợp với ý vua chứng tỏ Lang Liêu là người hiểu được ý vua, nối được chí vua. ? Vì sao Lang Liêu được truyền ngôi? -> Lang Liêu được truyền ngôi vì: + Tài đức hơn hẳn các Lang + Là người thiệt thòi nhất + Là người duy nhất hiểu được ya vua, nối được chí vua ? Việc Lang Liêu lên ngôi thể hiện thái độ gì của nhân dân? Ca ngợi người anh hùng sáng tạo ra văn hoá dân tộc. Baứi taọp Taùi sao leó vaọt Lang Lieõu dang leõn vua cha laứ nhửừng leó vaọt “ khoõng gỡ quyự baống “ A . Leó vaọt cú nhiều ý nghĩa cuứng vụựi tỡnh caỷm chaõn thaứnh. B . Leó vaọt bỡnh dũ. C . Leó vaọt quyự hieỏm, ủaột tieàn. D . Leó vaọt raỏt kyứ laù. A í nghĩa của truyền thuyết: III . Tổng kết  Giải thớch nguồn gốc hai loại bỏnh cổ truyền và tập tục làm bỏnh trưng, bỏnh giầy vào dịpTết. Đề cao tục thờ cỳng tổ tiờn, trời đất . Đề cao lao động, nghề nụng trồng lỳa nước . Phản ỏnh thành tựu văn minh nụng nghiệp buổi đầu dựng nước. 

File đính kèm:

  • pptBai 1 Banh chung banh giay Tu hoc co huong dan.ppt