Bài giảng môn Sinh học - Bài 18: Tuần hoàn máu

1.HTH ở động vật có 2 dạng chủ yếu là gì?

 A.HTH hở và HTH kín

 B. HTH đơn và HTH kép

 C. HTH hở và HTH kép

 D.HTH hở và HTH đơn

 

 

ppt19 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 27/09/2016 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Sinh học - Bài 18: Tuần hoàn máu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trân trọng kính chào quý thầy cô và các em học sinhKiểm tra bài cũ Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất.1.Trao đổi khí bằng hệ thống ống khí là hình thức hô hấp của động vật nào? A. Lưỡng cư B. Châu chấu C. Chim D.Lớp cá2.Hệ hô hấp có thêm túi khí là đặc trưng của lớp động vật nào? A. Lớp bò sát B. Lớp thú C. Lớp chim D. Lớp cá 3.Đặc điểm làm tăng hiệu qua trao đổi khí giữa cá và môi trường là gì? A. Miệng và nắp mang hoạt động nhịp nhàng khiến dòng nước chảy qua mang 1 chiều và liên tục. B. Cách sắp xếp của mao mạch khiến dòng nước chảy ngoài mao mạch ngược chiều với dòng chảy trong mao mạch. C. Cách sắp xếp của mao mạch khiến dòng nước chảy ngoài mao mạch cùng chiều với dòng máu chaytrong mao mạch D. Cả A và B Đáp án: BĐáp án: CĐáp án: Dtuần hoàn máuBài 18I.Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoànII.Các dạng hệ tuần hoàn ở động vậtEm hãy quan sát hình vẽ.Cho biết hệ tuần hoàn gồm những thành phần nào? Timđộng mạchtĩnh mạchMao mạchdịch môHãy quan sát hình ảnh và cho biết chức năng của hệ tuần hoàn?Nghiên cứu nội dung SGK trang 77 và cho biết hệ tuần hoàn của động vật đa bào có những dạng nào?Hệ tuần hoànHệ tuần hoàn hởHệ tuần hoàn kínHệ tuần hoàn đơnHệ tuần hoàn képQuan sát hình 18.2 &18.2,cho biết tại sao gọi là hệ tuần hoàn hở,hệ tuần hoàn kín? Phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín thông qua phiếu học tập. Đặc điểm HTH hở HTH kínĐại diệnCấu tạoĐường đi của máuáp lực dòng chảy Đặc điểm HTH hở HTH kínĐại diệnThân mềm(ốc sên,trai),chân khớp(côn trùng,tôm..)Mực ống,bạch tuộc,giun đốt,chân đầu,ĐV có xương sống.Cấu tạo -Hỗn hợp máu-dich mô. -Tim. -Động mạch,tĩnh mạch.không có mao mạch-Máu.-Tim-Động mạch,tĩnh mạch,mao mạchĐường đi của máuTimTimáp lực dòng chảyThấp,tốc độ máu chảy chậm.Cao hoặc trung bình.tốc độ máu chảy nhanhđộng mạchKhoang cơthể (TĐC)tĩnh mạchđông mạchmao mạch(TĐC)tĩnh mạch Đặc điểm HTH hở HTH kínĐại diệnThân mềm(ốc sên,trai),chân khớp(côn trùng,tôm..)Mực ống,bạch tuộc,giun đốt,chân đầu,ĐV có xương sống.Cấu tạo -Hỗn hợp máu-dich mô. -Tim. -Động mạch,tĩnh mạch.không có mao mạch-Máu.-Tim-Động mạch,tĩnh mạch,mao mạchĐường đi của máuTimTimáp lực dòng chảyThấp,tốc độ máu chảy chậm.Cao hoặc trung bình.tốc độ máu chảy nhanhđộng mạchKhoang cơthể (TĐC)tĩnh mạchđông mạchmao mạch(TĐC)tĩnh mạchCho biết vai trò của tim trong HTH? Tim co bóp như 1 cái bơm hút và đẩy máu chảy trong mạch máu Quan sát hình ảnh sau.cho biết tại sao gọi là HTH đơn,HTH kép?Phân biệt HTH đơn,HTH kép qua phiếu học tập.	đặc điểm HTH đơn HTH képđại diệnCấu tạo timđường đi của máuáp lực dòng chayĐặc điểm HTH đơn HTH képĐại diện cálưỡng cư,bò sát,chim,thúCấu tạo tim2 ngăn:1 tâm thất,1 tâm nhĩ-3 ngăn:2 tâm thất,1 tâm nhĩ-4 ngăn: 2 tâm thất,2 tâm nhĩĐường đi của máuTimVòng tuần hoàn lớn: Tim Vòng tuần hoàn nhỏ: Timáp lực dòng chảyTrung bìnhCaoĐM mangMM mangĐM lưngMao mạch (TĐC)tĩnh mạchĐM chủMao mạch (TĐC)tĩnh mạchĐM phổiMM phổi (TĐ khí)tĩnh mạchSau khi nghiên cứu HTH.em hãy cho biết chiều hướng tiến hoá?Chưa có HTH có HTHHTH hở HTH kínHTH đơn HTH képHTH có sự pha trộn máu không có sự pha trộn máuTim 2 ngăn tim 3,4 ngăn.Quan sát và trả lời các câu hỏi sau.1.HTH ở động vật có 2 dạng chủ yếu là gì? A.HTH hở và HTH kín B. HTH đơn và HTH kép C. HTH hở và HTH kép D.HTH hở và HTH đơn2.Hệ tuần hoàn hở là hệ tuần hoàn có cấu tạo như thế nào? A.Một đoạn máu chảy không trong mạch kín và trộn lẫnvới nước mô thành một hỗn hợp máu – nước mô B. Máu chảy trong mạch với tốc độ cao và phân phối nhanh C. Một vòng tuần hoàn đáp án:Ađáp án:A3.Cấu tạo của hệ tuần hoàn đơn: A.Hệ tuần hoàn có 1 vòng tuần hoàn B.Hệ tuần hoàn kín có 2 vòng tuần hoàn C.Hệ tuần hoàn có 1 đoạn máu ra khỏi mạch  máu và trộn lẫn với nước mô. D.Hệ tuần hoàn kín có 1 vòng tuần hoàn4.Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? A.Cá B.Khỉ C.Kiến D.ếch nháiđáp án :Dđáp án:C5.Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở: Tim động mạch khoang máu tĩnh mạch timTim động mạch mao mạch khoang máu tĩnh mạch timTim động mạch khoang máu mao mạch timđáp án: A

File đính kèm:

  • pptTuan_hoan_mau.ppt