Bài giảng môn Sinh học - Bài 26: Cảm ứng ở Động vật

Nhờ có hạch thần kinh nên số lượng tế bào thần

kinh của động vật tăng lên.

Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau và

hình thành nhiều mối liên hệ với nhau nên khảnăng

phối hợp hoạt động giữa chúng được tăng cường.

Nhờ các hạch thần kinh liên hệ với nhau nên khi kích

thích nhẹ tại một điểm thì gây ra phản ứng toàn thân

và tiêu tốn nhiều năng lượng.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Sinh học - Bài 26: Cảm ứng ở Động vật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 26. Cảm ứng ở Động vậtChọn đáp án đúng nhất:Câu 1. Ở động vật, cảm ứng là: Các phản xạ có điều kiện, giúp cơ thể thích nghivới môi trường. Khả năng tiếp nhận và đáp ứng các kích thích củamôi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển. Các phản xạ không điều kiện, giúp bảo vệ cơ thể. Là sự thích nghi của cơ thể, do các hoocmon điềukhiển ACBDChọn câu đúng nhất:Câu 2. Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở: CáGiáp xác Thân mềm DCBRuột khoang ABài 26. Cảm ứng ở Động vậtCâu 3. Đáp án nào sau đây không phải là ưu điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch?Nhờ có hạch thần kinh nên số lượng tế bào thầnkinh của động vật tăng lên. Do mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác địnhtrên cơ thể nên động vật phản ứng chính xác hơn sovới hệ thàn kinh dạng lưới. Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau vàhình thành nhiều mối liên hệ với nhau nên khảnăngphối hợp hoạt động giữa chúng được tăng cường. ADBNhờ các hạch thần kinh liên hệ với nhau nên khi kíchthích nhẹ tại một điểm thì gây ra phản ứng toàn thânvà tiêu tốn nhiều năng lượng. CCâu 1: Ở động vật đa bào, sự phản ứng lại các kích thích diễn ra nhanh hơn và ngày càng chính xác hơn tùy thuộc vào mức độ tiến hóa của:	a. Tế bào gai	b. Các vi sợi	c. Tổ chức thần kinh	d. Cơ quan thụ cảm	c. Tổ chức thần kinhBài 26. Cảm ứng ở Động vậtCâu 2: Ở cơ thể động vật nào mà khi kích thích ở bất kì điểm nào của cơ thể cũng gây ra phản ứng toàn thân:	a. Ruột khoang	b. Thân mềm	c. Sâu bọ	d. Động vật có xương sống	a. Ruột khoangBài 26. Cảm ứng ở Động vậtCâu 3: Cảm ứng nào không phải là phản xạ?	a. Phản ứng xảy ra ở một cơ thể của thân mềm	b. Phản ứng xảy ra ở một cơ thể của giáp xác	c. Phản ứng xảy ra ở một cơ thể của sâu bọ	d. Phản ứng co của một bắp cơ tách rời khi bị kích thích	d. Phản ứng co của một bắp cơ tách rời khi bị kích thíchBài 26. Cảm ứng ở Động vậtCâu 4: Những khẳng định về ưu điểm của HTK dạng chuỗi hạch sau đúng hay sai?a. Nhờ có hạch TK nên số lượng tế bào TK của đvật tăng lên.b. Do các tb TK trong hạch nằm gần nhau và hình thành nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động giữa chúng được tăng cường.c. Nhờ có các hạch TK liên hệ với nhau nên khi kích thích nhẹ tại một điểm thì gây ra phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. ĐĐSBài 26. Cảm ứng ở Động vậtCủng cốCâu 1: Điền vào chỗ trống:Cảm ứng là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển. Bài 27. Cảm ứng ở Động vật (tt)Củng cốCâu 2: Hệ thần kinh dạng ống được cấu tạo từ 2 phần đó là:	a. Bán cầu não và dây thần kinh	b. Não bộ và thần kinh ngoại biên	c. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên	d. Tủy sống và dây thần kinh	c. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biênBài 27. Cảm ứng ở Động vật (tt)Củng cốCâu 3: Mức độ cảm ứng ở đvật có xương sống là:	a. Phản ứng toàn thân	b. Phản ứng co rút	c. Phản xạ	d. Hình thức phản ứng	c. Phản xạBài 27. Cảm ứng ở Động vật (tt)Củng cốCâu 4: Những phát biểu sau Đúng hay Sai?a. Hệ thần kinh dạng ống cấu tạo từ nhiều tế bào thần kinh hơn hệ thần kinh dạng lưới. b. Não gồm 5 phần. c. Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc cảm ứng. d. Phản xạ có điều kiện sinh ra đã có.ĐúngĐúngSaiSaiBài 27. Cảm ứng ở Động vật (tt)Củng cốCâu 5: Kể tên các cung phản xạ trong hìnhHình 27.2. Sơ đồ cung phản xạ tự vệ ở ngườiBài 27. Cảm ứng ở Động vật (tt)

File đính kèm:

  • pptTN_cam_ung.ppt
Bài giảng liên quan