Bài giảng môn Sinh học - Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Căn cứ vào số lá mầm của phôi, phân cây thành hai nhóm:

Cây hai lá mầm:

Phôi của hạt có hai lá mầm.

Cây một lá mầm:

Phôi của hạt chỉ có một lá mầm.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 01/10/2016 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Sinh học - Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸oM«n: Sinh häc 6Gi¸o viªn thùc hiÖn: Lª ThÞ Lan AnhTr­êng THCS Ng« QuyÒnHạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?Sau khi thụ tinh noãn phát triển thành hạtHạt gồm có những bộ phận nào?Các loại hạt có đặc điểm gì giống và khác nhau?bµi 33. h¹t vµ c¸c bé phËn cña h¹ttiÕt 40Hình 33.2. Hạt ngô đã bóc vỏHình 33.1. Một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ1. Các bộ phận của hạt.Thân mầmRễ mầmChồi mầmLá mầmchứa chất dinh dưỡng dự trữThân mầmRễ mầmChồi mầmLá mầmPhôi nhũ  Phôi1. Các bộ phận của hạtCâu hỏiTrả lờiHạt đỗ đenHạt ngôHạt gồm có những bộ phận nào?Vỏ và phôi(1đ)Vỏ, phôi và phôi nhũ (1đ)Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?Vỏ hạt (1đ)Vỏ hạt (1đ)Phôi gồm có những bộ phận nào?Chồi mầm, thân mầm, lá mầm, rễ mầm (1đ)Chồi mầm, thân mầm, lá mầm, rễ mầm (1đ)Phôi có mấy lá mầm?Hai lá mầm(1đ)Một lá mầm(1đ)Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?Ở hai lá mầm(1đ)Ở phôi nhũ(1đ)Hãy trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây? 1. Các bộ phận của hạtCâu hỏiTrả lờiHạt đỗ đenHạt ngôHạt gồm có những bộ phận nào?Vỏ và phôi(1đ)Vỏ, phôi và phôi nhũ (1đ)Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?Vỏ hạt (1đ)Vỏ hạt (1đ)Phôi gồm có những bộ phận nào?Chồi mầm, thân mầm, lá mầm, rễ mầm (1đ)Chồi mầm, thân mầm, lá mầm, rễ mầm (1đ)Phôi có mấy lá mầm?Hai lá mầm(1đ)Một lá mầm(1đ)Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?Ở hai lá mầm(1đ)Ở phôi nhũ(1đ)Hãy trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây?1. Các bộ phận của hạt Hạt gồm các bộ phận:- Vỏ- Phôi Lá mầm Rễ mầm Thân mầmChồi mầmChất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ.1. Các bộ phận của hạtVì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh?Hạt để làm giống cần đủ các điều kiện sau:- Hạt to, chắc, mẩy:- Hạt không bị sứt sẹo:- Hạt không bị sâu bệnh:Có nhiều chất dinh dưỡng và có phôi khỏe. Đảm bảo cho hạt nảy mầm phát triển thành cây con.Cây non không bị sâu bệnh.b. Khác nhau . ......... . ......... . .........a. Giống nhauPhiếu học tập: So sánh hạt đỗ đen và hạt ngô1. Các bộ phận của hạt2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầmHoạt động nhómĐặc điểmHạt đỗ đenHạt ngôPhôi nhũSố lá mầmBộ phận chứa chất dinh dưỡngdự trữKết luậnVí dụ hạt khácPhiếu học tập: So sánh hạt đỗ đen và hạt ngôb. Khác nhau - Hạt đều gồm có vỏ và phôi. - Phôi đều gồm có các bộ phận: Lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm.a. Giống nhau1. Các bộ phận của hạt2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầmĐặc điểmHạt đỗ đenHạt ngôPhôi nhũKhông cóCóSố lá mầmHai Một Bộ phận chứa chất dinh dưỡngdự trữHai lá mầmPhôi nhũKết luậnHạt hai lá mầmHạt một lá mầmVí dụ hạt khácHạt lạc,hạt bưởi,...Hạt thóc,hạt kê,...1. Các bộ phận của hạt2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm- Cây hai lá mầm:- Cây một lá mầm:Phôi của hạt chỉ có một lá mầm.Phôi của hạt có hai lá mầm.Căn cứ vào số lá mầm của phôi, phân cây thành hai nhóm:1. Các bộ phận của hạt2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm1. Các bộ phận của hạt2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm- Vỏ- PhôiLá mầmRễ mầmThân mầmChồi mầm Hạt gồm các bộ phận:Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ.213Nhóm 1(DÃY 1)321Nhóm 2(DÃY 2)Thành phần:Trß ch¬i TiÕp søc Mỗi dãy một nhóm (3 người)Trß ch¬i TiÕp søc Các thành viên trong nhóm luân phiên ghi tên cây vào ô tương ứng (khác loại cây của người kế trước).Mỗi ô ghi tên một cây. Thời gian: 2 phút.Cách chơi: Liệt kê cáccây một lá mầm, cây hai lá mầmNhóm 1Nhóm 2Cây 1 lá mầmCây 2lá mầmCây 1 lá mầmCây 2lá mầmNhóm 2121Nhóm 1321...............Bắt đầuTrß ch¬i TiÕp søc 213Nhóm 1321Nhóm 2?Hướng dẫn về nhàHọc thuộc bài và trả lời câu hỏi trong SGK.Làm bài tập trang 109 - SGK.Chuẩn bị bài sau: Các loại quả: Quả chò, quả ké, quả trinh nữ, quả cải, quả chi chi, quả đỗ, Hạt: Hạt xà cừ,

File đính kèm:

  • pptsinh_hoc_6.ppt
Bài giảng liên quan