Bài giảng môn Sinh học - Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Vị trí: nằm ở nền sọ.

- Cấu tạo gồm 3 thùy: Thùy trước, thùy giữa, thùy sau.

Vai trò:

+Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tuyến khác.

+Tiết hoocmôn ảnh hưởng tới một số quá trình sinh lí trong cơ thể.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Sinh học - Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
BÀI 56TUYẾN YÊN, TUYẾN GIÁPII- TUYẾN GIÁPI- TUYẾN YÊNI- TUYẾN YÊNTuyến yênTuyến yên nằm ở đâu? I- TUYẾN YÊNCó cấu tạo như thế nào?- Vị trí: nằm ở nền sọ- Cấu tạo gồm 3 thùy: Thùy trước, thùy giữa, thùy sau.Thùy trướcThùy giữaThùy sauI- TUYẾN YÊNBuồng trứngTinh hoànTuyến giápTuyến vúGanTuyến trên thậnTuyến Yên có tác dụng đến những tuyến nào?I- TUYẾN YÊN- Vị trí: nằm ở nền sọ.- Cấu tạo gồm 3 thùy: Thùy trước, thùy giữa, thùy sau.- Vai trò:+Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tuyến khác.+Tiết hoocmôn ảnh hưởng tới một số quá trình sinh lí trong cơ thể.TUYẾN YÊNHe Pingping cao 73cmHoocmon tăng trưởng GH tiết it- nhiềuII- TUYẾN GIÁPTuyến cận giápTuyến giápNêu vị trí và cấu tạocủa tuyến giáp?-Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quảnII- TUYẾN GIÁP-Cấu tạo: có các nang tuyến và các tế bào tiết.BỆNH BƯỚU CỔChâu Á (750 triệu), châu Phi (230 triệu), châu Mỹ La Tinh (60 triệu) & công đồng châu Âu rất ít (20-30 triệu). các cụm dân cư miền núi: 35/100, Nguyên nhân dẫn đến bướu cổ là gì?Vai trò của Tuyến giáp?II- TUYẾN GIÁPCó vai trò trong trao đổi chất và chuyển hóa ở tế bào.-Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản-Cấu tạo: có các nang tuyến và các tế bòa tiết.Vậy để phòng bệnh bướu cổ ta phải làm g×?Tuyến cận giápTuyến giápVai trò của tuyến cận giápII- TUYẾN GIÁPII- TUYẾN GIÁP- Có vai trò trong trao đổi chất và chyển hóa ở tế bào.-Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản-Cấu tạo: có các nang tuyến và các tế bòa tiết.+Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong điều hòa trao đổi can xi và photpho trong máuBµi tËp:1. Tuyến giáp có những tác động nào đối với cơ thể?a. Kích thích quá trình dị hóa ở tế bào dẫn đến sự sinh nhiệt của cơ thể.b. Điều hòa sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể.Hoạt động không bình thường của tuyến giáp dẫn đến cơ thể bị bệnh bướu cổ.Cả a,b,c Trong các tuyến nội tiết, tuyến nào là lớn nhất?Tuyến yênTuyến giápTuyến tụyTuyến trên thậnKích tố tuyến sữa → Tuyến sữa → Tiết sữa

File đính kèm:

  • pptTUYEN_TUYTUYEN_TREN_THANB.ppt