Bài giảng môn Sinh học - Sự quang hợp và hô hấp ở thực vật

Mỗi quang hệ thống có một trung tâm phản ứng gồm có 4 phân tử sắc tố, 4 phân tử enzim tất cả được gắn với nhau nhờ một phân tử protein, những phân tử sắc tố khác hoạt động như những anten

Hai hệ thống này hấp thu năng lượng của ánh sáng có độ dài sóng khác nhau và truyền năng lượng về trung tâm phản ứng. Quang hệ thống I chứa phức hợp trung tâm phản ứng P700, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 700 nm; quang hệ thống II chứa phức hợp trung tâm phản ứng P680, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 680 nm.

 

 

ppt44 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 01/10/2016 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Sinh học - Sự quang hợp và hô hấp ở thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chương VISỰ QUANG HỢP VÀ HƠ HẤP Ở THỰC VẬTSỰ QUANG HỢP Ở THỰC VẬTSự quang tổng hợp (photosynthesis) hay sự quang hợp, là một quá trình sinh học, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học. Sự quang hợp sử dụng CO2 và H2O để tổng hợp thành hợp chất hữu cơ (carbon hydrat) và giải phóng O2Lá là cơ quan thực hiện sự quang hợp ở thực vậtLục lạp là bào quan chính thực hiện sự quang hợpFig. 7.1Cấu trúc của lá Khí khẩu ở bề mặt láFig. 7.2Fig. 7.2c1Fig. 7.2d1Fig. 7.3Fig. 7.4Vị trí các pha của quá trình quang hợpPha sáng quang hợpQuang hệ thống I và II (photosystem)	Diệp lục tố và các sắc tố phụ cần thiết cho quá trình quang hợp tổ chức thành hai quang hệ thống I và II, cả hai đều ở trên màng thylakoid. Mỗi quang hệ thống chứa khoảng 300 phân tử sắc tố.Mỗi quang hệ thống có một trung tâm phản ứng gồm có 4 phân tử sắc tố, 4 phân tử enzim tất cả được gắn với nhau nhờ một phân tử protein, những phân tử sắc tố khác hoạt động như những anten Hai hệ thống này hấp thu năng lượng của ánh sáng có độ dài sóng khác nhau và truyền năng lượng về trung tâm phản ứng. Quang hệ thống I chứa phức hợp trung tâm phản ứng P700, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 700 nm; quang hệ thống II chứa phức hợp trung tâm phản ứng P680, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 680 nm. Sắc tố quang hợp ChlorophyllSự tổ chức của quang hệ thốngSự tách rời của điện tử (e-) khỏi nguyên tử dưới tác động của photon ánh sángSự tổ chức của các phức hợp tham gia vào pha sáng quang hợpFig. 7.7bPhức hợp ATP synthetaseCon đường quang phosphoryl hố Pha tối quang hợpSự quang hợp ở thực vật C4Sự cố định CO2 ở thực vật C4Sự quang hợp ở thực vật CAMSỰ HƠ HẤP Ở THỰC VẬT Quá trình oxy hố hơ hấpQuá trình oxyhố hơ hấpQuá trình oxyhố hơ hấp* Quá trình đường phân:- Con đường Embden – Meyerhoff – Parnas- Con đường Pentose - PhosphateQuá trình oxyhố hơ hấpCon đường Embden – Meyerhoff – ParnasQuá trình oxyhố hơ hấpQuá trình oxyhố hơ hấp- Con đường Pentose - PhosphateGiai đoạn 1Quá trình oxyhố hơ hấp- Con đường Pentose - PhosphateGiai đoạn 2Quá trình oxyhố hơ hấpChu trình KrebQuá trình oxyhố hơ hấpChuỗi chuyển e- hơ hấpQuá trình oxyhố hơ hấpChuỗi chuyển e- hơ hấpQuá trình oxyhố hơ hấpQuá trình lên menLên men rượuQuá trình lên menLên men rượu

File đính kèm:

  • pptsinh_dai_cuong.ppt
Bài giảng liên quan