Bài giảng môn Sinh học - Tiết 25 - Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

1. Chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trỡnh tiêu hoá ?

2. Chất nào trong thức ăn bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trỡnh tiêu hoá ?

3. Quỏ trỡnh tiờu húa bao gồm những hoạt động nào ?

 

ppt33 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Sinh học - Tiết 25 - Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
GV : Nguyễn Thị ThắmPHềNG GD & ĐT VẠN NINHTRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIấMSINH HOẽC 8BAỉI GIAÛNGCHƯƠNG V - TIấU HểAThức ănQuỏ trỡnh biến đổi lý, húa họcCỏc chất dinh dưỡngQuỏ trỡnh biến đổi thức ăn trong cơ thể người cú tờn gọi là gỡ ?TIấU HểACHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA Hệ tiờu húa ở người gồm cỏc cơ quan nào ? Quỏ trỡnh tiờu húa thức ăn diễn ra như thế nào ?CHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : Ăn uống cũng cần như sự thởCơmRau cảiCỏRau diếpThịt heoBỏnh mỡDầu ănMỡ heoThịt gàNướcSữaTrỏi cõyHằng ngày, chỳng ta ăn những loại thức ăn nào ? Thức ănCơm, bỏnhThịt, cỏDầu, mỡRau, quảSữaGluxitPrụtờinLipitVitaminMuối khoỏng, nướcCỏc chất trong thức ănNhúm chấtGluxit, Prụtờin, Lipit, VitaminChất hữu cơChất vụ cơCỏc chất trong thức ăn được chia làm mấy nhúm ?Kể tờn cỏc chất dinh dưỡng cú trong cỏc loại thức ăn trờn ? CHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : - Thức ăn gồm chất vụ cơ và chất hữu cơCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : Cỏc chất trong thức ănCỏc chất hấp thụ đượcVitaminNướcAxit nuclờicProtờinGluxitLipitHoạt động tiờu húaHoạt động hấp thụAxit aminVitaminNướcMuối khoỏngCỏc chất hữu cơMuối khoỏngCỏc chất vụ cơAxit bộo vàglixờrinCỏc thành phần của NuclờụtitSơ đồ khỏi quỏt về thức ăn và cỏc hoạt động chủ yếu của quỏ trỡnh tiờu húaĐường đơnCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : Sơ đồ khỏi quỏt về cỏc hoạt động của quỏ trỡnh tiờu húaBieỏn ủoồi lớ hoùcTieõu hoựa thửực aờnHaỏp thuù chaỏt dinh dửụừngThaỷi phaõnĐẩy cỏc chất trong ống tiờu húaTiết dịch tiờu húaĂnBieỏn ủoồi húa hoùcCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : CHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : 1. Chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trỡnh tiêu hoá ?2. Chất nào trong thức ăn bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trỡnh tiêu hoá ?3. Quỏ trỡnh tiờu húa bao gồm những hoạt động nào ?Thảo luậnCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : 1. Chất nào trong thức ăn khụng bị biến đổi về mặt húa học qua quỏ trỡnh tiờu húa ? Vitamin, muối khoỏng, nướcCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : 2. Chất nào trong thức ăn bị biến đổi về mặt húa học qua quỏ trỡnh tiờu húa ? Gluxit, lipit, protein, axit nucleicCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : ẹaồy caực chaỏt trong oỏng tieõu hoựaTieỏt dũch tieõu hoựaBieỏn ủoồi hoựa hoùcBieỏn ủoồi lớ hoùcTieõu hoựa thửực aờnHaỏp thuù chaỏt dinh dửụừngAấnThaỷi phaõnSụ ủoà khaựi quaựt veà caực hoaùt ủoọng cuỷa quaự trỡnh tieõu hoaựAấn vaứ uoỏng ẹaồy caực chaỏt trong oỏng tieõu hoaựHaỏp thuù chaỏt dinh dửụừngTieõu hoaự thửực aờnThaỷi phaõnCaực hoaùt ủoọng tieõu hoaự:3. Quỏ trỡnh tiờu húa gồm những hoạt động nào ? Hoạt động nào quan trọng ? Hoạt động tiờu húa và hoạt động hấp thụCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : - Thức ăn gồm chất vụ cơ và chất hữu cơ- Quỏ trỡnh tiờu húa gồm cỏc hoạt động: Ăn và uống đẩy thức ăn vào ống tiờu húa  tiờu húa thức ăn  hấp thụ chất dinh dưỡng  thải phõn a) Nước, vitamin và muối khoỏng khi vào cơ thể theo con đường tiờu húa thỡ cần phải qua cỏc hoạt động nào của hệ tiờu húa ? b) Cơ thể người cú thể nhận cỏc chất này theo con đường nào khỏc khụng ?Ăn và uốngĐẩy cỏc chất trong ống tiờu húaHấp thụ chất dinh dưỡngTiờm (chớch)Vào khe giữa của cỏc tế bàoNước mụHệ tuần hoànVào tĩnh mạch ( truyền dịch)abCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : Vai trũ của tiờu húa thức ăn đối với cơ thể người là gỡ ? Biến đổi thức ăn thành cỏc chất dinh dưỡng mà cơ thể cú thể hấp thụ được và thải bỏ cỏc chất cặn bó ra ngoài.CHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : - Thức ăn gồm chất vụ cơ và chất hữu cơ- Quỏ trỡnh tiờu húa gồm cỏc hoạt động: Ăn và uống đẩy thức ăn vào ống tiờu húa  tiờu húa thức ăn  hấp thụ chất dinh dưỡng  thải phõn- Vai trũ của tiờu húa : biến đổi thức ăn thành cỏc chất dinh dưỡng mà cơ thể cú thể hấp thụ được và thải bỏ cỏc chất cặn bó ra ngoài.Aấn ủaày ủuỷ chaỏt dinh dửụừng  sửù tieõu hoaự deó daứng  cụ theồ phaựt trieồn toỏtKhi ăn uống cần lưu ý điều gỡ ?CHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : II. Cỏc cơ quan tiờu húa : Hệ tiờu húa của người gồm cỏc cơ quan nào ?CHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : II. Cỏc cơ quan tiờu húa : Hỡnh 24.3 – Sơ đồ cỏc cơ quan trong hệ tiờu húa của cơ thể ngườiCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : II. Cỏc cơ quan tiờu húa : CHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : II. Cỏc cơ quan tiờu húa : Cỏc cơ quan trong ống tiờu húaCỏc tuyến tiờu húa- Miệng- Hầu- Thực quản- Dạ dày- Ruột (Ruột non, ruột già)- Hậu mụn Tuyến nước bọt Tuyến vị Tuyến gan Tuyến tụy Tuyến ruộtHỡnh 24.3 – Sơ đồ cỏc cơ quan trong hệ tiờu húa của cơ thể người Quan sỏt và liệt kờ cỏc cơ quan tiờu húa ở hỡnh 24.3 vào bảng trờn Khoang miệng gồm cỏc bộ phận nào ?- Khoang miệng gồm răng và lưỡi Nờu vị trớ của dạ dày và độ rộng hẹp so với cỏc cơ quan tiờu húa khỏc ?- Dạ dày là phần rộng nhất của ống tiờu húa, nằm giữa bụng hơi lệch về phớa trỏi Nờu vị trớ và đặc điểm của cỏc đoạn ruột ? - Ruột non dài từ 2.8 – 3m, nằm giữa khoang bụng - Ruột già cú hỡnh dạng chũ U ngược - Ruột thẳng là nơi trữ phõn - Ruột thừa ở bờn phải phớa dưới, là vết tớch tiờu giảm của 1 cơ quan trong cơ thể động vật  Nú khụng cũn chức năng, cú thể gõy phiền toỏiVD : Đau bụng bờn phải, phớa dưới và cú cảm giỏc buồn nụn, co chõn phải thỡ đau thờm. Xỏc định là đau bộ phận nào ? Cho biết vị trớ cỏc cơ quan tiờu húa ở người ? Đau ruột thừa Việc xỏc định vị trớ cỏc cơ quan tiờu húa ở người cú ý nghĩa như thế nào ? Giữ gỡn và bảo vệ hệ tiờu húaCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : II. Cỏc cơ quan tiờu húa : Cỏc cơ quan trong ống tiờu húaCỏc tuyến tiờu húa- Miệng- Hầu- Thực quản- Dạ dày- Ruột (Ruột non, ruột già)- Hậu mụn Tuyến nước bọt Tuyến vị Tuyến gan Tuyến tụy Tuyến ruộtTuyến nước bọt : cú 3 đụiCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : II. Cỏc cơ quan tiờu húa : Cỏc cơ quan trong ống tiờu húaCỏc tuyến tiờu húa- Miệng- Hầu- Thực quản- Dạ dày- Ruột (Ruột non, ruột già)- Hậu mụn Tuyến nước bọt Tuyến vị Tuyến gan Tuyến tụy Tuyến ruộtCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : II. Cỏc cơ quan tiờu húa : Cỏc cơ quan trong ống tiờu húaCỏc tuyến tiờu húa- Miệng- Hầu- Thực quản- Dạ dày- Ruột (Ruột non, ruột già)- Hậu mụn Tuyến nước bọt Tuyến vị Tuyến gan Tuyến tụy Tuyến ruộtĐể bảo vệ cỏc cơ quan tiờu húa, em cần làm gỡ ? Ăn uống hợp vệ sinh14Khoang miệngRăngLưỡiGanTỳi mậtTụyTỏ tràngRuột thừaHậu mụnCỏc tuyến nước bọtHọngThực quảnDạ dày cú cỏc tuyến vịRuột giàRuột noncú cỏc tuyến ruộtRuột thẳng12345678910111213141516Điền chỳ thớch vào sơ đồ cỏc cơ quan trong hệ tiờu húa của cơ thể ngườiCHƯƠNG V - TIấU HểATiết 25 : Bài 24 : TIấU HểA VÀ CÁC CƠ QUAN TIấU HểA I. Thức ăn và sự tiờu húa : - Thức ăn gồm : Chất vụ cơ và hữu cơ- Vai trũ của tiờu húa : biến đổi thức ăn thành cỏc chất dinh dưỡng mà cơ thể cú thể hấp thụ được và thải bỏ cỏc chất cặn bó ra ngoài.II. Cỏc cơ quan tiờu húa : Cỏc cơ quan trong ống tiờu húaCỏc tuyến tiờu húa- Miệng- Hầu- Thực quản- Dạ dày- Ruột (Ruột non, ruột già)- Hậu mụn Tuyến nước bọt Tuyến vị Tuyến gan Tuyến tụy Tuyến ruột- Quỏ trỡnh tiờu húa gồm cỏc hoạt động: Ăn và uống đẩy thức ăn vào ống tiờu húa  tiờu húa thức ăn  hấp thụ chất dinh dưỡng  thải phõnChất khụng bị biến đổi về mặt húa học trong quỏ trỡnh tiờu húa : b. Lipit c. Prụtờin	2. Chất bị biến đổi về mặt húa học trong quỏ trỡnh tiờu húa :	b.Vitamin	 c.Muối khoỏng	d. Nướca. LipitBÀI TẬPa. NướcDẶN Dề - Học bài chỳ ý túm tắt bài và cỏc cõu hỏi ở SGK. - Làm cõu hỏi 4/43 SGK HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc bài cũ, trả lời cõu hỏi trong SGK Chuẩn bị bài 25: “Tiờu húa ở khoang miệng”+ Tỡm hiểu quỏ trỡnh tiờu húa ở khoang miệng+ Quỏ trỡnh nuốt và đẩy thức ăn qua thực quảnCHUÙC CAÙC THAÀY COÂ GIAÙO MAẽNH KHOÛEChuực caực em hoùc gioỷi

File đính kèm:

  • ppttieu_hoa_va_cac_co_quan_tieu_hoa.ppt
Bài giảng liên quan