Bài giảng môn Sinh học - Tiết 29: Loài

Khái niệm loài sinh học

Khái niệm

Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc

. Các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài

 

ppt26 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 07/10/2016 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Sinh học - Tiết 29: Loài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tiết 29LOÀITiết 29LOÀII. Khái niệm loài sinh họcII. Các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài1. Khái niệm1. Cách ly trước hợp tử2. Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc2. Cách ly sau hợp tửI. Khái niệm loài sinh học1. Khái niệm- Ví dụ 1:Các cá thể trong một loài có đặc điểm gì chung? Có những tính trạng chung về hình thái và sinh lýLoài vịtLoài gàTiết 29LOÀII. Khái niệm loài sinh họcII. Các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài1. Khái niệm1. Cách ly trước hợp tử2. Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc2. Cách ly sau hợp tửI. Khái niệm loài sinh học1. Khái niệm- Ví dụ 2: Mỗi loài có khu phân bố xác địnhNhận xét về nơi ở của mỗi loài?LOÀII. Khái niệm loài sinh họcII. Các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài1. Khái niệm1. Cách ly trước hợp tử2. Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc2. Cách ly sau hợp tửI. Khái niệm loài sinh học1. Khái niệm- Ví dụ 3:Nếu gà và vịt cùng nuôi trong một trang trại thì quá trình giao phối xảy ra giữa các cá thể nào?Tiết 29LOÀII. Khái niệm loài sinh họcII. Các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài1. Khái niệm1. Cách ly trước hợp tử2. Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc2. Cách ly sau hợp tửI. Khái niệm loài sinh học1. Khái niệm- Ví dụ 4:Cá thể A và B được gọi là cùng loài khi nào? Cùng loài nếu chúng giao phối với nhau sinh ra con hữu thụĐối với các loài sinh sản vô tính như khoai lang, sắn... Chúng có giao phối với nhau không?Tiết 29Ngựa cáiLừa đựcLa??Con La không sinh sản được.CHƯƠNG ITiết 28LOÀII. Khái niệm loài sinh họcII. Các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài1. Khái niệm1. Cách ly trước hợp tử2. Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc2. Cách ly sau hợp tử1. Khái niệmLoài sinh học là gì?- Loài sinh học là một quần thể hoặc nhóm quần thể:+ Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lý+ Có khu phân bố xác định+ Các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và được cách ly sinh sản với những nhóm quần thể thuộc loài khác- Ở các sinh vật sinh sản vô tính, đơn tính sinh, tự phối thì “loài” chỉ mang đặc điểm 1 và 2I. Khái niệm loài sinh học1. Khái niệmLOÀII. Khái niệm loài sinh họcII. Các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài1. Khái niệm1. Cách ly trước hợp tử2. Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc2. Cách ly sau hợp tửI. Khái niệm loài sinh họcQuan sát hình ảnh và rút ra nhận xét?I. Khái niệm loài sinh học2. Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộcTiết 29Tiết 29LOÀILoài khỉLoài tinh tinhCác cá thể trên thuộc những loài nào? Dựa vào tiêu chuẩn nào để nhận biết chúng thuộc các loài khác nhau? Tiêu chuẩn hình tháiLOÀIVoi Châu PhiVoi Ấn ĐộVoi Châu Phi và voi Ấn Độ không giao phối được với nhauVì sao chúng không giao phối được với nhau? Dựa và tiêu chuẩn nào để phân biệt chúng? Tiêu chuẩn địa lý – sinh tháiTiết 29Tiết 29LOÀIVK E.ColiTrùng roi thìaĐối với các loài vi khuẩn, để phân biệt loài này với loài khác có thể dựa vào tiêu chuẩn hình thái hoặc địa lý – sinh thái được không? Tại sao? Tiêu chuẩn hóa sinhCá thể ACá thể BTrứngTinh trùngHợp tửCá thể mớiCon cháuSinh sảnCùng loàiKhác loàiCá thể ACá thể BCá thể ACá thể BTrứngTinh trùngHợp tửCá thể mớiCon cháuSinh sảnCách li trước hợp tửKhác loàiCách li sau hợp tửLoài mao lương sống ở bãi cỏ ẩmLoài mao lương sống ở bờ mươngCách li nơi ởCon đực làm quen con cái từ phía sau để giao phốiCon đực phun tín hiệu hóa học lên mình con cái để dụ dỗCon đực rung cánh phát ra bản tình ca để dụ dỗ con cáiCách li tập tínhCách li cơ họcNgựa cáiLừa đựcLa??Con La không sinh sản được.3. Mối liên quan giữa các cơ chế cách li với sự hình thành loài QT gốcQuần thể AQuần thể BNòi ANòi BLoài phụ ALoài phụ BLoài ALoài BDòng gen không diễn ra Cách li địa líCách li trước hợp tửCách li sau hợp tửCách li địa líCách li trước hợp tửCách li sau hợp tử<-------------------------<-------------------------<-------------------------Dòng gen dễ diễn ra<------------------------<------------------------Dòng gen ít diễn ra<------------------------Dòng gen hiếm diễn raCỦNG CỐ KIẾN THỨCCâu 1: Nội dung của tiêu chuẩn hình thái dùng để phân biệt 2 loài thân thuộc là?a. Các cá thể thuộc 2 loài khác nhau phải sống ở những môi trường khác nhaub. Các cá thể thuộc 2 loài khác nhau phải có sự gián đoạn về hình tháic. Các cá thể thuộc 2 loài khác nhau phải có bộ NST 2n khác nhaud. Các cá thể thuộc 2 loài khác nhau phải có sự khác biệt vcề trình tự các axit amin trong chuỗi polypeptitCỦNG CỐ KIẾN THỨCCâu 2: Một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách ly sinh sản với các nhóm quần thể khác gọi là?a. Quần thể sinh vậtb. Quần thể giao phốic. Quần thể tự phốid. Loài sinh họcCỦNG CỐ KIẾN THỨCCâu 3: Để phân biệt 2 loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc, tiêu chuẩn phân biệt quan trọng nhất là?a. Tiêu chuẩn hình tháib. Tiêu chuẩn hóa sinhc. Tiêu chuẩn cách ly sinh sảnd. Tiêu chuẩn địa lýCâu 4: Các trường hợp sau thuộc loại cách ly nào?Chim én sinh sản vào mùa xuân, chim gáy sinh sản vào mùa hè Cách ly mùa vụCâu 5: Các trường hợp sau thuộc loại cách ly nào? Cách ly nơi ở (sinh cảnh)Cây thông ở thung lũng với cây thông ở đỉnh núi không giao phấn được với nhau do điều kiện sinh thái khác nhauCâu 6: Các trường hợp sau thuộc loại cách ly nào? Cách ly cơ họcCác cây thuộc các loài khác nhau có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này không thể thụ phấn cho hoa của loài cây khácCâu 7: Các trường hợp sau thuộc loại cách ly nào? Cách ly tập tínhCác loài có tập tính giao phối khác nhau sẽ không giao phối với nhau BÀI TẬP VỀ NHÀ VÀ DẶN DÒ1/ Điều gì sẽ xảy ra nếu giữa các loài không có sự cách ly sinh sản?3/ Chuẩn bị bài “Quá trình hình thành loài”2/ Việc sử dụng tiêu chuẩn cách ly sinh sản gặp khó khăn gì?CHƯƠNG IVTiết 45SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬTCảm ơn sự theo dõi của

File đính kèm:

  • pptLoai.ppt