Bài giảng môn Tiếng Anh - Tiết 45 - Bài: 30 - Hoàn thành giải phóng miền nam thống nhất đất nước (tiếp theo)

Kế hoạch giải phóng miền Nam trong vòng 2 năm 1975-1976.

-Nếu có thời cơ đầu hoặc cuối năm 1970 thì lập tức giải phóng miến Nam trong năm 1975.

Chủ trương giải phóng miền Nam của ta như thế nào ?

 

 

ppt23 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Tiết 45 - Bài: 30 - Hoàn thành giải phóng miền nam thống nhất đất nước (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trường THCS Vừ Như Hưng - Điện Bàn GV: Lê Đình AnLỊCH SỬ 91. Sau Hiệp định Pa-ri kớ kết, miền Bắc đó thục hiện nhiệm vụ gỡ , kết quả như thế nào , ý nghĩa của nú?1/ Nhiệm vụ: Miền Bắc được hoà bỡnh, bắt tay vào việc khụi phục kinh tế.2/Thành tựu của cỏch mạng miền Bắc.-Đến năm 1974 nền kinh tế cụng nghiệp và nụng nghiệp cơ bản đó được khụi phục  Đời sống nhõn dõn được ổn định.-Tiếp tục làm hậu phương chi viện  Gúp phần vào thắng lợi sự nghiệp giải phúng dõn tộc.Kiểm tra bài cũ: Trả lời2/ Miền Nam lực lượng giữa ta và địch đó cú sự thay đổi như thế nào?a. Địch:-Mĩ rỳt quõn nhưng vẫn cũn viện trợ cho tay sai.-Chớnh quyền tay sai mở chiến dịch “tràn ngập lónh thổ” và hành quõn “Bỡnh định-lấn chiếm”.b. Ta:-So sỏnh lực lượng thay đổi cú lợi cho ta.-Tiếp tục chống “Bỡnh định-lấn chiếm” bằng biện phỏp hoà bỡnh và hoà hợp dõn tộc. Ta mất đất , mất dõn.2/ Chủ trương của ta:-7/1973 Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành TW Đảng xỏc định:+Kẻ thự: Mĩ và Thiệu.+Nhiệm vụ: Miền Nam tiếp tục cuộc cỏch mạng dõn tộc ,dõn chủ.+Biện phỏp đấu tranh: cả 3 mặt trận quõn sự , chớnh trị , ngoại giao.Trả lờiTiết 45 - Bài: 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHểNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚCIII/ GIẢI PHểNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC.IV/ í NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYấN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954-1975).-Kế hoạch giải phúng miền Nam trong vũng 2 năm 1975-1976.-Nếu cú thời cơ đầu hoặc cuối năm 1970 thỡ lập tức giải phúng miến Nam trong năm 1975.III/ GIẢI PHểNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC.1/ Chủ trương, kế hoạch giải phúng hoàn toàn miền Nam.Chủ trương giải phúng miền Nam của ta như thế nào ?TÂY NGUYấN2/ Cuộc tổng tiến cụng và nổi dậy xuõn 1975.a. Chiến dịch Tõy Nguyờn.Ta đỏnh địch đầu tiờn ở đõu ?Lược đồ Miền Nam trước năm 1975Địch2 sư đoànĐịch5 sư đoànĐịch3 sư đoànQuõn khu IQuõn khu IIQuõn khu IIILược đồ Miền Nam trước năm 1975Vỡ sao ta mở chiến dịch Tõy Nguyờn trước ?2/ Cuộc tổng tiến cụng và nổi dậy xuõn 1975.a. Chiến dịch Tõy Nguyờn.-10/3/1975 ta tiến cụng và giành thắng lợi ở Buụn-Ma-Thuột.- 12/3/ địch phản cụng chiếm lại nhưng khụng thành-14/3 địch rỳt chạy khỏi Tõy Nguyờn về đồng bằng duyờn hải trung bộ.-24/3 Tõy nguyờn hoàn toàn giải phúng.Lược đồ Miền Nam trước năm 1975Xe tăng của ta tiến vào Buụn-Ma- Thuột2/ Cuộc tổng tiến cụng và nổi dậy xuõn 1975.a. Chiến dịch Tõy Nguyờn.-26/3 giải phúng hoàn toàn Huế. Uy hiếp Đà Nẵng phớa bắc.b. Chiến dịch Huế -Đà Nẵng.-21/3 ta đỏnh Huế chặn đường rỳt chạy-25/3 giải phúng cố đụ Huế.Lược đồ Miền Nam trước năm 1975Quõn ta giải phúng cố đụ Huế2/ Cuộc tổng tiến cụng và nổi dậy xuõn 1975.a. Chiến dịch Tõy Nguyờn. b. Chiến dịch Huế -Đà Nẵng.-Chiều 29/3 ta giải phúng Đà Nẵng.-24/3 ta giải phúng thị xó Tam kỡ .-25/3 giải phúng tỉnh Quảng Ngói.Uy hiếp Đà Nẵng-28/3 ta tấn cụng căn cứ quõn sự của địch ở Đà Nẵng.-Ta tiếp tục giải phúng cõc tỉnh nam Trung bộLược đồ Miền Nam trước năm 1975Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chớ Minh Xuõn 19752/ Cuộc tổng tiến cụng và nổi dậy xuõn 1975.-21/4 giải phúng Xuõn Lộc.c/Chiến dịch Hồ Chớ Minh.-9/4 ta tiến cụng thị xó Xuõn Lộc.-16/4 ta giải phúng Phan Rang.-11giờ 30 phỳt ngày 30/4 chiến dịch Hồ Chớ Minh toàn thắng.-2/5 miền Nam hoàn toàn giải phúng.-26/ 4 ta mở chiến dịch Hồ Chớ Minh theo 5 hướng đồng loạt.-10 giờ 45 phỳt xe tăng ta tiến vào Dinh Độc lậpLược đồ Miền Nam trước năm 197510 giờ 45 phỳt xe tăng ta tiến vào Dinh Độc lậpNhõn dõn Sài Gũn mớt tinh mừng miền Nam giải phúngIII/ GIẢI PHểNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC.1/ Chủ trương, kế hoạch giải phúng hoàn toàn miền Nam.-Kế hoạch giải phúng miền Nam trong vũng 2 năm 1975-1976.-Nếu cú thời cơ đầu hoặc cuối năm 1970 thỡ lập tức giải phúng miến Nam trong năm 1975.2/ Cuộc tổng tiến cụng và nổi dậy xuõn 1975.a. Chiến dịch Tõy Nguyờn.-10/3/1975 ta tiến cụng và giành thắng lợi ở Buụn-Ma-Thuột.-14/3 địch rỳt chạy khỏi Tõy Nguyờn về đồng bằng duyờn hải trung bộ.-24/3 Tõy nguyờn hoàn toàn giải phúng.b. Chiến dịch Huế -Đà Nẵng.-21/3 ta đỏnh Huế chặn đường rỳt chạy-25/3 giải phúng cố đụ Huế.-26/3 giải phúng hoàn toàn Huế. Uy hiếp Đà Nẵng phớa bắc.-24/3 ta giải phúng thị xó Tam kỡ .-25/3 giải phúng tỉnh Quảng Ngói.Uy hiếp Đà Nẵng phớa nam.-28/3 ta tấn cụng căn cứ quõn sự của địch ở Đà Nẵng.-Chiều 29/3 ta giải phúng Đà Nẵng.c. Chiến dịch Hồ Chớ Minh.-9/4 ta tiến cụng thị xó Xuõn Lộc.-16/4 ta giải phúng Phan Rang.-21/4 giải phúng Xuõn Lộc.-26/ 4 ta mở chiến dịch Hồ Chớ Minh theo 5 hướng đồng loạt.-11giờ 30 phỳt ngày 30/4 chiến dịch Hồ Chớ Minh toàn thắng.-2/5 miền Nam hoàn toàn giải phúng. HOÀN THÀNH GIẢI PHểNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975) ( Tiếp theo) IV/ í NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYấN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954-1975).THẢO LUẬN NHểM ( 3 phỳt)Nhúm 1,2,3,4: Hóy trỡnh bày ý nghĩa lịch sử cuộc khỏng chiến chống Mĩ cứu nước .Nhúm 5,6,7,8: Thắng lợi đú do những nguyờn nhõn nào ?1/ í nghĩa lịch sử:a.Đối với dõn tộc:-Chấm dứt ỏch thống trị của CNĐQ trờn đất nước ta.-Mở ra kỉ nguyờn mới: độc lập , thống nhất , đi lờn CNXH.b.Đối với thế giới:-Nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cỏch mạng thế giới, nhất là phong trào GPDT.IV/ í NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYấN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954-1975).2/ Nguyờn nhõn thắng lợi:a.Chủ quan:-Cú sự lónh đạo sỏng suốt tài tỡnh của Đảng.-Nhõn ta giàu lũng yờu nước, đoàn kết nhất trớ cao và chiến đấu dũng cảm.b. Khỏch quan:-Cú sự phối hợp đoàn kết của 3 dõn tộc Đụng Dương.-Cú sự ủng hộ cỏc nước trong phe dõn chủ, XHCN và cỏc dõn tộc tiến bộ trờn thế giới. BÀI TẬP CỦNG CỐ24/3/197525-3-197529-3-197530/4/1975GIẢI PHểNG HUẾGIẢI PHểNG ĐÀ NẴNGGIẢI PHểNG TÂY NGUYấNGIẢI PHểNG SÀI GềNNối cột A với cột B cho phự hợpABĐối với dõn tộcĐối với thế giới-Chấm dứt ỏch thống trị của CNĐQ trờn đất nước ta.-Mở ra kỉ nguyờn mới: độc lập , thống nhất , đi lờn CNXH.-Nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cỏch mạng thế giới, nhất là phong trào GPDT.2/ Hóy điền vào ụ trống cũn lại . Nờu ý nghĩa lịch sử cuộc khỏng chiến chống Mĩ cứu nước 1954-1975. Về nhà:-Học bài cũ theo cõu hỏi SGK , Lập bảng niờn biểu cuộc tiến cụng và nổi dậy xuõn 1975 .-Soạn trước bài mới: Bài 31: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975 . Dặn dũ:Chào tạm biệt

File đính kèm:

  • pptSu9_Tiet_45_Tong_tien_cong_va_noi_day_Xuan_1975.ppt
Bài giảng liên quan