Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 1: The day in the life of... guessing

What are the buffalos doing?

They are ploughing

What is it?

Plot of land

 

 

ppt5 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 1: The day in the life of... guessing, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GuessingUnit 1: The Day In The Life Of...What are the buffalos doing?They are ploughingWhat is it?Plot of landWhat are they doing?They are transplantingWhat animal is in front of the man?buffalo

File đính kèm:

  • pptconcealing.ppt
Bài giảng liên quan