Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 10: The weather

-sunny
-rainy
-cloudy
-snowy
-windy

 

ppt13 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 10: The weather, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c c« gi¸o dù giê héi gi¶ng nhiÖt liÖt chµo mõngc¸c c« gi¸o dù giê héi gi¶ngm«n tiÕng anh líp 3Unit 10 The weathersunnyrainywindycloudysnowyIt's sunny.It's rainy.It's windy.It's snowy.How's the weather today?It's cloudy.How's the weather today?How’s the weather today ?It’s + thêi tiÕt-sunny-rainy-cloudy-snowy-windyHow’s the weather today?It’s + thời tiếtBye bye

File đính kèm:

  • pptTiOng_Anh_Cam_Nhung.ppt
Bài giảng liên quan