Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 11: What do you eat?

How many chocolates do you want?

I want a box of chocolates.

How much rice do you want ?

I need a kilo of rice.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 11: What do you eat?, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Welcome to our class!Sunflower English CenterShopping listTEAShopping listSaturday, January 30th 2010Unit 11 : What do you eat ?Part A : At the storeA bottle of cookoing oilI New wordsA box of chocolatea kilo of riceHalf a kilo of apples A kilo of applesA dozen eggsA packet of teasA bar of soapA tube of toothpastea can of peas200 grams of beefPelmanismsoapA kilo ofA bar ofA can ofA tube ofApacket ofA dozenA box ofricechocolatestoothpasteeggsteapeas2569101314111784123What do you want/ need? For example :How much rice do you want ?I need a kilo of rice.How many chocolates do you want?I want a box of chocolates.How much + uncountable N + do you want ? I want / need ............How many + countable N + do you want ? I want / need ............. Model sentences : * Form :* Using : Hái & tr¶ lêi vÒ sè l­îng How much + uncountable N + does he / she want ?She/ he wants/ needs........How many + countable N + does he / she want ?She/ he wants/ needs ......... Model sentences : * Form :* Using : Hái & tr¶ lêi vÒ sè l­îng Can I help you?Store – keeper:Customer :I would like some rice.

File đính kèm:

  • pptE6_U6.ppt
Bài giảng liên quan