Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 2: Let’s learn some more (period 2)

Students.

Farmers.

Taxi drivers.

Shopkeepers.

Teachers.

Cooks.

Nurses.

Police officers.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 2: Let’s learn some more (period 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Wellcome to our classChµo mõng c¸c thÇy c« §Õn dù giê víi lípSing the song : What’s the matter ?Joba studenta nursea shopkeepera cooka farmera teachera taxi driverBrain storminga police officerChange the singular nouns into the plural nouns(chuyÓn danh tõ sè Ýt sang danh tõ sè nhiÒu )a student (He/She is a student. They are students)a cook a taxi driver a nurse a farmer a shopkeeper a teacher a police officer studentscookstaxi driversnursesfarmersshopkeepersteachers police officers Monday, December, 1st, 2008Unit 2. Let’s learn some more(Period 2)1. Let's talk.She’s a student.They are students.He is a shopkeeper.They are shopkeepers.She is a nurse.They are nurses.123456789101112Practice in groupMatching(WORK IN GROUP)cooksA Taxi driverNurses A teacherStudentsPolice officers243561Guessing gameStudents.Farmers.Taxi drivers.Shopkeepers.Teachers.Cooks.Nurses.Police officers.Good byeSee you later!

File đính kèm:

  • pptlets_go.ppt
Bài giảng liên quan