Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 2: Let's move

Raise your hand :

giơ tay lên.

Put your hand down:

hạ tay xuống.

Take out your book :

lấy sách ra.

Put your book away:

cất sách vào.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 2: Let's move, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Welcome to our English class - 3C.Phòng GD-ĐT thành phố Bắc NinhGV: Nguyễn Thị HânTrường: Tiểu học Khắc Niệm112323Review: 1It’s blue.It’s green.It’s red.Bài 1 : Em hãy nghe và trả lời câu hỏiBài 2: Nêu ý nghĩa của các bức tranh?Stand up.Sit down.Open your book.ABCDPoint to the teacher.Monday , November 23rd 2009Unit 2 : Let's move.- Raise your hand : - Put your hand down:- Take out your book :- Put your book away: giơ tay lên. hạ tay xuống. lấy sách ra. I-Vocabulary:cất sách vào.Matching -4- Raise your hand .1- Put your hand down.2 - Take out your book. 3- Put your book away.ABCDNối câu với tranh cho phù hợp?Monday , November 23rd 2009- Raise your hand . - Put your hand down.- Take out your book .- Put your book away.Câu mệnh lệnh khẳng định .Unit 2 : Let's move.II-Structure:Monday , November 23rd 2009III- Practice:ABCD1- Raise your hand .2- Put your hand down.3 - Take out your book .4- Put your book away.1- Quan sát tranh và đọc thầm :2- Cô nói mệnh lệnh , các em vừa thực hiện mệnh lệnh vừa nhắc lại mệnh lệnh .Unit 2 : Let's move.Monday , November 23rd 2009 Viết từ còn thiếu vào chỗ trống :1- Raise .hand.2 - Put your .down.3 - Take out your.4 - Put.book..yourhandbookyourawayUnit 2 : Let's move.Lucky star.Ng«i sao may m¾n !123456What color is this?Đây là mệnh lệnh gì? Raise your hand.Put your book away.Sit down.It’s red.Lucky star.Em nói mệnh lệnh : Hãy ngồi xuống.Lucky star.Nhìn tranh nói mệnh lệnh?V. Homework:Monday , November 23rd 2009Unit 2 : Let's learn some more.Học thuộc các mệnh lệnh , làm bài tập trang 16.Thank you for your joining us.Good bye!

File đính kèm:

  • pptGVDG lớp 3.ppt
Bài giảng liên quan