Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3: At home

 Remember:

 Câu hỏi về số lượng:

How many + danh từ chỉ vật số nhiều+ are there?

There is ( chỉ có một)

There are ( hai trở lên)

 

ppt8 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3: At home, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Saturday,September 19th, 2009Unit 3: AT HOMEHoang Van PhongUnit 3: At homeSection b: Numbers (b3,4,5) Checking the old lesson:How many. are there? There .b. How many..are there? There .c. How many..are there? There .Unit 3: At homeSection b: Numbers (b3,4,5)3. Listen and repeat:An How many doors are there?There is oneHow many windows are there?There are twoUnit 3: At homeSection b: Numbers (b3,4,5) 4: practice with a partner:How many ______are there? There is________ / There are_______Unit 3: At homeSection b: Numbers (b3,4,5)5: Practice: count the items in the living roomUnit 3: At homeSection b: Numbers (b3,4,5) Answer keys:1Couch2Armchairs1Table1Television1Lamp3Books2Chairs1Bookcase1Telephone1Stereo4People2StoolsUnit 3: At homeSection b: Numbers (b3,4,5) Remember: Câu hỏi về số lượng:How many + danh từ chỉ vật số nhiều+ are there?There is ( chỉ có một)There are( hai trở lên)good bye- see you gainHoang Van Phong

File đính kèm:

  • pptunit2b12_english6.ppt
Bài giảng liên quan