Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3: At home - Lesson 4: Write

A light fixture (n)

towel rack (n)

An oven (n)

 

ppt8 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3: At home - Lesson 4: Write, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Unit 3: AT HOMELesson 4: WriteI. New words A folder (n)A wardrobe (n)A counter (n)Flour (n)A jar (n)A light fixture (n)An oven (n)A towel rack (n)II. Read the passage about Hoa’s roomIII. Write a description of the kitchen on your book.IV. Write a description of the following picture V. Home workWrite a description of your kitchen 

File đính kèm:

  • pptgrade8Unit_3writeppt.ppt
Bài giảng liên quan