Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3 (cont): Let’s Learn

What’s this?

It’s a crayon.

 What are these?

A. They’re crayons.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3 (cont): Let’s Learn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
VINH HAI 2 PRIMARY SCHOOL Teacher : Tran Thien KieuSubject : EnglishWELCOME TO OUR CLASSLet's goFriday, January29th, 2010Unit 3 ( cont.): Let’s LearnWhat’s this? It’s a pencil case.What are these?-They’re cassettesFriday, January 29th, 2010Unit 3 ( cont.): Let’s LearnPracticeFriday, January29th, 2010Unit 3 ( cont.): Let’s LearnFriday, January 29th, 2010Unit 3 ( cont.): Let’s LearnFriday, January 29th, 2010Unit 3 ( cont.): Let’s LearnFriday, January 29th, 2010Unit 3 ( cont.): Let’s LearnFriday, January16th, 2010Unit 3 ( cont.): Let’s LearnFriday, January 29th, 2010Unit 3 ( cont.): Let’s LearnModelsWhat’s this?It’s a crayon. What are these?A. They’re crayons.What’s this?It’s a crayon. What are these?A. They’re crayons.Friday, January 29th, 2010Unit 3 ( cont.): Let’s Learn It is = It’s They are = they’reMỗi tổ 1 em lên bảng viết những từ chỉ đồ dùng học tập mà em đã học.Viết những từ chỉ đồ dùng trong gia đình mà em đã học. Monday, February 29th, 2009 Unit 3 ( cont.): Let’s LearnWhat’s this?It’s a crayon. What are these?A. They’re crayons.ModelsHomework: Thuộc toàn bộ phần từ và mẫu câu đã học của Unit 3 phần Let’s learn.Thank you very muchGood bye.See you later

File đính kèm:

  • pptunit_3_lets_learn.ppt
Bài giảng liên quan