Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3: Things we can do

Mai: Would you like some milk, Alan?

Alan: No, thanks.

Mai: Would you like some milk, LiLi?

LiLi: Yes, please.

Mai: Here you are.

LiLi: Thank you.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3: Things we can do, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài soạn môn Anh văn Người soạn : Nguyễn Thị LýNăm áp dụng: 2006Nguồn tham khảo: tranh SGKN Unit 3Section A( 1-2-3) page 26 - 27.Em di cua hangMai: Would you like some milk, Alan?Alan: No, thanks.Mai: Would you like some milk, LiLi?LiLi: Yes, please.Mai: Here you are.Would you like some milk?orWould you like some milk?Would you like some milk?orWould you like some milk?Mai’s birthday party.

File đính kèm:

  • pptlys_lesson_plan1.ppt
Bài giảng liên quan