Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 7: Family members

* Identifying family members:

Nhận biết được các thành viên trong gia đình:

S.1: Who’s that?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 7: Family members, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Teacher: Lâm ChơnENGLISH 3Lao Bao No.2 Primary School* Warm up:* Vocabulary and M.S which S.s have learnt in the first term.Unit 7:Lesson 1:Family MembersA. 1, 2, 3Tuesday, January 5th 20101. Look, listen and repeat: A.1 - P.66Unit 7:Lesson 1:A. 1, 2, 3Family MembersDialogue:Excuse me.Yes?Unit 7:Lesson 1:A. 1, 2, 3Who’s that?( Xin lỗi. )( Vâng ạ? )( Kia là ai vậy? )Family MembersLi Li:Mai:Li Li:Mai:That’s my brother.(Kia là anh trai của mình.)* Model Sentences:* Identifying family members:S.1: Who’s that? Unit 7:Lesson 1:A. 1, 2, 3Family Members* Nhận biết được các thành viên trong gia đình:( Kia là ai vậy? )S.2: That’s my [brother].(Kia là anh trai của mình.)2. Look and say: A.2 - P.67Unit 7:Lesson 1:A. 1, 2, 3Family Membersfamily (N):gia đình* New words:member (N):thành viênfather (N):bố, chamother (N):mẹbrother (N):anh/em traisister (N):chị/em gáifamily (N):gia đình* New words:member (N):thành viênfather (N):bố, chamother (N):mẹbrother (N):anh/em traisister (N):chị/em gáifathermotherbrothersisterThat’s my .........Who’s that?3. Let’s talk: A.3 – P.67Unit 7:Lesson 1:A. 1, 2, 3A: Who’s that?Family MembersB: That’s ................................my fathermy mothermy brothermy sisterHomework* Learn the lesson by heart.* Do the exercise 1, 2, 11 on P.46, 47, 53 - Workbook.* Prepare “Unit 7. Lesson 2. A.4,5,6”Goodbye. See you again !Thank you !

File đính kèm:

  • pptTieng_Anh_lop_3.ppt
Bài giảng liên quan