Bài giảng Môn Tin học lớp 10 - Bài 5: Khai báo biến

GV: Mỗi NNLT cung cấp một số kiểu dữ liệu chuẩn cho người lập trình. Chúng ta cùng xét một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal.

HS: Hoạt động cá nhân trong 5 phút.

 Với mỗi kiểu dữ liệu, ghi nhớ: tên kiểu, dung lượng bộ nhớ lưu trữ, phạm vi giá trị.

GV: Chiếu slide một số câu hỏi trắc nghiệm để HS củng cố một số kiến thức về một số kiểu dữ liệu chuẩn.

 

doc2 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Tin học lớp 10 - Bài 5: Khai báo biến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 20/09/2014
Tiết
5
Tên bài dạy
Bài 4. MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Bài 5. KHAI BÁO BIẾN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn: nguyên, thực, logic, kí tự.
Hiểu cách khai báo biến trong một NNLT cụ thể.
2. Kỹ năng:
Thực hiện được khai báo biến đúng cú pháp và nhận biết được lỗi khai báo.
3. Thái độ:
Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động. 
Ý thức tuân thủ nghiêm ngặt quy định của NNLT.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC
Phương pháp vấn đáp gợi mở.
III. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, giáo án, slide câu hỏi trắc nghiệm.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước SGK. 
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: 
Nêu cấu trúc chung, các thành phần của một chương trình viết bằng NNLT bậc cao và ý nghĩa việc khai báo các thành phần đó. 
Viết các cú pháp khai báo tên chương trình, thư viện, hằng và cho ví dụ.
2. Bài mới:
Tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu khai báo tên chương trình, thư viện, hằng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách khai báo biến. Để khai báo biến cần nắm một số kiểu dữ liệu chuẩn. Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
Nội dung kiến thức
Hoạt động của giáo viên và học sinh 
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số kiểu dữ liệu chuẩn
1. Một số kiểu dữ liệu chuẩn
a. Kiểu nguyên
b. Kiểu thực
c. Kiểu kí tự
d. Kiểu logic
GV: Mỗi NNLT cung cấp một số kiểu dữ liệu chuẩn cho người lập trình. Chúng ta cùng xét một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal.
HS: Hoạt động cá nhân trong 5 phút. 
Với mỗi kiểu dữ liệu, ghi nhớ: tên kiểu, dung lượng bộ nhớ lưu trữ, phạm vi giá trị.
GV: Chiếu slide một số câu hỏi trắc nghiệm để HS củng cố một số kiến thức về một số kiểu dữ liệu chuẩn.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách khai báo biến
2. Khai báo biến
a) Cú pháp
- Trong Pascal:
var : ;
- Ví dụ: var a,b: integer;
 i: byte;
b) Một số chú ý khi khai báo biến
- Đặt tên biến gợi nhớ ý nghĩa của biến.
- Không nên đặt tên biến quá ngắn, quá dài.
- Chọn kiểu dữ liệu có phạm vi giá trị hợp lí.
GV: Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu. 
HS: Đọc SGK, trả lời câu hỏi:
Nêu cú pháp khai báo biến trong Pascal.
Cho ví dụ về khai báo biến: nhiều biến cùng một kiểu dữ liệu, nhiều biến với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.
HS: Lên bảng cho ví dụ. Các HS khác nhận xét.
GV: Nhận xét, lưu ý 2 trường hợp khai báo biến qua ví dụ, không đặt dấu tùy tiện khi khai báo.
HS: Đọc SGK, rút ra một số lưu ý khi khai báo biến. 
3. Củng cố:
HS nắm 4 kiểu dữ liệu chuẩn, cú pháp khai báo biến.
GV chiếu slide cho HS làm một số câu hỏi trắc nghiệm về các kiểu dữ liệu và khai báo biến.
4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
Nhắc nhở học sinh về nhà học bài cũ. Làm các câu hỏi 2.2, 2.3, 2.5 trang 9 SBT.
Chuẩn bị cho tiết sau: Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (tiết 1), soạn vào VBT:
- Nêu các khác biệt trong cách viết các phép toán trong toán học và trong Pascal.
- Tìm hiểu cách viết biểu thức số học trong Pascal.
- Tìm hiểu một số hàm số học chuẩn trong Pascal.
V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

File đính kèm:

  • docTiet 5.doc