Bài giảng môn Toán 11 - Tiết 37: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

3.LIÊN HỆ GIỮA QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG:

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau

. Đúng B. Sai

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 12/09/2019 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán 11 - Tiết 37: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nội dung bài dạy3.Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng: Tiết 37 đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Tính chất 1:Nhìn hình vẽ nờu tính chất?ab1Nội dung bài dạy3.Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng: Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Tính chất 1:Nhìn hình vẽ nờu tính chất?ab2aNội dung bài dạy3.Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng: Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Tính chất 1:Nhìn hình vẽ neõu tính chất? Tính chất 2:3aNội dung bài dạy3.Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng: Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Tính chất 1:Nhìn hình vẽ neõu tính chất? Tính chất 2:4abNội dung bài dạy3.Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng: Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Tính chất 1:Nhìn hình vẽ neõu tính chất? Tính chất 2: Tính chất 3:5abNội dung bài dạy3.Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng: Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Tính chất 1:Nhìn hình vẽ neõu tính chất? Tính chất 2: Tính chất 3:6Nội dung bài dạy3.Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng: Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.Trắc nghiệm (Đúng-Sai) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhauA. Đúng B. Sai  Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song với nhauA. Đúng B. Sai  Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì chúng song song với nhauA. Đúng B. Sai  Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhauA. Đúng B. Sai BABA7Nội dung bài dạyTiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.VD1: Cho hlp ABCD.A’B’C’D’Hãy xác định:a) h/chiếu của BD trên (A’B’C’D’)b) h/chiếu của AC’ trên (A’B’C’D’)c) h/chiếu của AC’ trên (BCC’B’)3.Liên hệ ... 4.phép chiếu vuông góc :Định nghĩa:8AD’B’A’DCBC’Nội dung bài dạy3.Liên hệ ... Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.4.phép chiếu vuông góc :VD1: Cho hlp ABCD.A’B’C’D’Hãy xác định:a) h/chiếu của BD trên (A’B’C’D’)b) h/chiếu của AC’ trên (A’B’C’D’)c) h/chiếu của AC’ trên (BCC’B’)Giải: a) B’D’ là h/chiếu của BD trên mp(A’B’C’D’) b) A’C’ là h/chiếu của AC’ trên mp(A’B’C’D’) c) BC’ là h/chiếu của AC’ trên mp(BCC’B’) Định nghĩa:9Nội dung bài dạy3.Liên hệ ... Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.4.phép chiếu vuông góc:5. ĐỊNH LÍ BA ĐƯỜNG VUễNG GểCABB’A’a’ab(Tr.100-SGK)Giả thiết:a’ là hình chiếu của a trên mp Kết luận:CM (SGK)10Nội dung bài dạy3.Liên hệ ... Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.4.phép chiếu vuông góc:Chú ý: áp dụng ĐL 3 đường v/g để CM 2 đường thẳng v/gVD2: Cho hlp ABCD.A’B’C’D’.CMR:AD’B’A’DCBC’A’B’C’D’CBB’C’5.ĐỊNH LÍ BA ĐƯỜNG VUễNG GểC11Nội dung bài dạyTiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. 6.GểC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MP*) ĐN: (SGK)*) Chú ý: VD3:Cho hlp ABCD.A’B’C’D’ cạnh aXác định và tính góc giữa:Đường thẳng BC’ và mp (A’B’C’D’).Đường thẳng AC’ và mp (A’B’C’D’).AHa’aO3.LIấN HỆ ... 4. PHẫP CHIẾU VUễNG GểC:5.ĐỊNH LÍ BA ĐƯỜNG VUễNG GểC12Nội dung bài dạyTiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.*) ĐN: (SGK)*) Chú ý: VD3:Cho hlp ABCD.A’B’C’D’ cạnh aXác định và tính góc giữa:đường thẳng BC’ và mp (A’B’C’D’)đường thẳng AC’ và mp (A’B’C’D’)AD’B’A’DCBC’BB’C’aaAA’C’6.GểC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MP3.Liên hệ ... 4.phép chiếu vuông góc:5.ĐỊNH LÍ BA ĐƯỜNG VUễNG GểC13 Củng cố bài học3.Liên hệ ... Tiết 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. ĐN4.phép chiếu vuông góc: Tính chất 1: Tính chất 2: Tính chất 3:BTVN: 17, 18, 19 (Tr.103-SGK)Các PP Chứng minh ...PP Chứng minh 2 đường thẳng vuông gócCách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng5.ĐỊNH LÍ BA ĐƯỜNG VUễNG GểC6.GểC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MP14

File đính kèm:

  • pptDUONG_THANG_VUONG_GOC_MP.ppt