Bài giảng Môn toán bài: Diện tích hình tam giác

- Diện tích tam giác ABC (màu xanh) bằng diện tích tam giác MNL (màu vàng). Vậy diện tích hình chữ nhật EDBD chính bằng 2 lần diện tích tam giác ABC (màu xanh).

 

ppt18 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 663 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn toán bài: Diện tích hình tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO CÁC THẦY Cễ VÀ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN !MễN TOÁNBÀI: DIỆN TÍCH HèNH TAM GIÁCGV: Mai Yến Tuyết Kiểm tra bài cũBACHha- Đoạn BC trong tam giác ABC là cạnh gì của tam giác?Đoạn AH trong tam giác ABC là đường gì trong tam giác?Tam giaùc coù bao nhióu caỷnh ? Coù bao nhióu goùc?Trong mọỹt tam giaùc coù thóứ Cể nhổợng loaỷi goùc naỡo?Kiểm tra bài cũBACHChiều caoCạnh đáy- Đoạn BC là cạnh đáy của tam giác ABC.Đoạn AH là õổồỡng cao của tam giác ABC.Âọỹ daỡi cuớa õổồỡng cao AH goỹi laỡ chióửu cao cuớa tam giaùc ABCTam giaùc coù 3 caỷnh, 3 goùc, 3 õốnh.Trong mọỹt tam giaùc coù thóứ coù 3 goùc nhoỹn hay coù mọỹt goùc tuỡ vaỡ hai goùc nhoỹnHoàỷc coù mọỹt goùc vuọng vaỡ hai goùc nhoỹn ( coỡn goỹi laỡ tam giaùc vuọng)Diện tích hình tam giác- Nội dung bài mới:- Diện tích của tam giác ABC sẽ được tính như thế nào? Đó là nội dung bài học hôm nay của chúng ta.HCạnh đáyBCAChiều caoDiện tích hình tam giác- Về chiều cao của tam giác ABC và chiều rộng của hình chữ nhật EDBC? Âóửu bàũng nhau.EDChiều dàiChiều rộngHCạnh đáyBCAChiều cao- Về cạnh đáy của tam giác ABC và chiều dài của hình chữ nhật EDBC? Âóửu bàũng nhau.EDChiều dàiChiều rộngHCạnh đáyBCAChiều caoDiện tích hình tam giác- 2 tam giác ABC (màu xanh) và tam giác MNL (màu vàng) bằng nhau.AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáyMPNLQChiều dàiChiều rộngKChiều caoCạnh đáy12- 2 hình chữ nhật EDBC và PQNL bằng nhau.AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáyMPNLQChiều dàiChiều rộngKCạnh đáy1 Diện tích hình tam giác22Diện tích hình tam giác- Hình 2 của tam giác MNL đã được cắt theo chiều cao và ghép sang hình chữ nhật EDBC.AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáyMPNLQChiều dàiChiều rộngK12Diện tích hình tam giác- Hình 1 của tam giác MNL đã được cắt theo chiều cao và ghép sang hình chữ nhật EDBC.AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáyPNLQChiều dàiChiều rộng21KMDiện tích hình tam giácMPNLQChiều dàiChiều rộngKChiều caoCạnh đáy12AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáy21- Diện tích hình chữ nhật EDBC bằng tổng diện tích 2 tam giác ABC và MNL Diện tích hình tam giác- Diện tích tam giác ABC (màu xanh) bằng diện tích tam giác MNL (màu vàng). Vậy diện tích hình chữ nhật EDBD chính bằng 2 lần diện tích tam giác ABC (màu xanh).MPNLQChiều dàiChiều rộngKChiều caoCạnh đáy12AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáy21Diện tích hình tam giác- Diện tích hình chữ nhật EDBD chính bằng 2 lần diện tích tam giác ABC (màu xanh). Vậy diện tích tam giác ABC (màu xanh) bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật EDBC. MPNLQChiều dàiChiều rộngKAEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáy21Diện tích hình tam giác- Diện tích của tam giác ABC bằng 1/2 (chiều dài) nhân với (chiều rộng) của hình chữ nhật EDBD.MPNLQChiều dàiChiều rộngKAEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáy21Diện tích hình tam giác- Chiều dài của hình chữ nhật EDBC là cạnh đáy của tam giác ABC.MPNLQChiều dàiChiều rộngKAEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáy21- Chiều rộng của hình chữ nhật EDBC là chiều cao của tam giác ABC.Diện tích hình tam giácMuọỳn tờnh dióỷn tờch hỗnh tam giaùc ta lỏỳy õọỹ daỡi caỷnh õaùy nhỏn vồùi chióửu cao ( cuỡng õồn vở õo) rọửi chia cho 2. a x h S =2S: laỡ dióỷn tờch.a: laỡ õọỹ daỡi caỷnh õaùy.h: laỡ chióửu cao.HCạnh đáy aBCAChiều cao hDiện tích hình tam giác-Baỡi tỏỷp thổỷc haỡnh: Tờnh dióỷn tờch tam giaùc coù:1a/ Âọỹ daỡi õaùy laỡ 8cm vaỡ chióửu cao laỡ 6cm.1b/ Âọỹ daỡi õaùy laỡ 5m vaỡ chióửu cao laỡ 24dm. Baỡi giaới:1, Dióỷn tờch cuớa tam giaùc laỡ: 8 X 6 : 2 = 24 (cm2 )2, Phaới õọứi õồn vở õo õóứ õọỹ daỡi õaùy vaỡ chióửu cao coù cuỡng õồn vở õo sau õoù tờnh dióỷn tờch hỗnh tam giaùc.5m = 50dm 50 x 24 : 2 = 600 (dm2 ) Diện tích hình tam giácMuọỳn tờnh dióỷn tờch hỗnh tam giaùc ta lỏỳy õọỹ daỡi caỷnh õaùy nhỏn vồùi chióửu cao ( cuỡng õồn vở õo) rọửi chia cho 2. a x h S =2S: laỡ dióỷn tờch.a: laỡ õọỹ daỡi caỷnh õaùy.h: laỡ chióửu cao.HCạnh đáy aBCAChiều cao hCHÀO TẠM BIỆT ! KÍNH CHÚC THẦY Cễ SỨC KHOẺ!

File đính kèm:

  • pptTOAN5DIEN_TICH_HTAM_GIACT18.ppt