Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (tiếp)

Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng,

 các hiệu sau có chia hết cho 9 không:

a) 18+81 c) 27 +36 +54

b) 180 - 9 d) 45 +67 +18

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 3506 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 1: Tổng 340 + 2 có chia hết cho 2 không? tại sao? Ta thấy: 340 + 2 = 342 chia hết cho 2. Vậy: 340 + 2 chia hết cho 2. Bài 2: Tìm điều kiện của b sao cho tổng: (340 +b) chia hết cho 2 Ta thấy 340 chia hết cho 2 Để (340 +b) chia hết cho 2 thì b phải là số chẵn. Vậy: có vô số tự nhiên b chẵn làm cho tổng (340 +b) chia hết cho 2 BÀI 10:TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k a chia hết cho b ký hiệu là a không chia hết cho b ký hiệu là (với a và b  N, b ≠ 0) 1. Nhắc lại về quan hệ chia hết: ` BÀI 10:TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 2. Tính chất 1: 1. Nhắc lại về quan hệ chia hết: Viết hai số chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không ? b) Viết hai số chia hết cho 3. Hiệu của chúng co chia hết cho 3 không ? c) Viết ba số chia hết cho 2. Tổng của chúng có chia hết cho 2 không ? ` BÀI 10:TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 2. Tính chất 1: 1. Nhắc lại về quan hệ chia hết: Ví dụ: Ví dụ: Ví dụ: a > b Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 9 không: a) 18+81 c) 27 +36 +54 b) 180 - 9 d) 45 +67 +18 Bài Làm: BÀI 10:TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG ` BÀI 10:TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 2. Tính chất 1: 1. Nhắc lại về quan hệ chia hết: 3. Tính chất 2: Bài tập: Điền kí hiệu , vào ô thích hợp a) 21+170 7 b) 135 + 121 5 d) 123 - 16 2 e) 15+9+14 3 f) m g) m h) m ` BÀI 10:TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 2. Tính chất 1: 1. Nhắc lại về quan hệ chia hết: Ví dụ: Ví dụ: Ví dụ: 3. Tính chất 2: THẢO LUẬN NHÓM: Câu 1: Áp dụng tính chất chia hết xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không: a)48 +56 b) 17 + 23 c) 24 + 32 +64 d) 40 +15 +8 Câu 2: Cho tổng A = 12 + 32 +26 +18 +20004 +3008 +98 + x không chia hết cho 2, với x là số tự nhiên có một chữ số Bài làm: Câu 1: Câu 2: và x là số tự nhiên có một chữ số thì x = 1;3;5;7;9 Để tổng ` BÀI 10:TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 2. Tính chất 1: 1. Nhắc lại về quan hệ chia hết: 3. Tính chất 2: a:m dư r và b : m dư k nếu * * CỦNG CỐ: 

File đính kèm:

  • ppttinh chat chia het cua mot tong(1).ppt