Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 3:Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài tập 18 - 109 /SGK

 Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên các đường thẳng đó.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 3686 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 3:Đường thẳng đi qua hai điểm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Quan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi B C D Nêu tên hai điểm nằm cùng phía đối với điểm B b) Nêu tên hai điểm nằm khác phía đối với điểm C c) Điểm nào nằm giữa hai điểm B và D KIỂM TRA BÀI CŨ: BÀI LÀM: a) Hai điểm C, D là hai điểm nằm cùng phái so với điểm B b) Hai điểm nằm khác phía so với điểm C là điểm B và điểm D c) Điểm C là điểm nằm giữa hai điểm B và điểm D * Chúng ta làm thế nào để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước ? 1. Vẽ đường thẳng Muốn vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B ta làm như sau : Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A, B ; - Dùng đầu chì (bút viết, phấn...) vạch theo cạnh thước. * Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B ? Nhận xét : Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM ĐÚNG SAI ĐÚNG SAI a. b. Hoan hô. Bạn làm tốt lắm Hoan hô. Bạn làm tốt lắm Bài tập 15 - 109 /SGK Quan sát hình dưới đây và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai : a)Có nhiều đường không thẳng đi qua hai điểm A, B b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A, B 1. Vẽ đường thẳng 2. Tên đường thẳng Đường thẳng a Đường thẳng xy (yx) Đường thẳng AB (BA) Ta có thể gọi tên đường thẳng bằng một chữ cái thường (a,b, c,d…); hai chữ cái thường (ab, xy, zt…) hoặc gọi tên hai điểm mà đường thẳng đó đi qua (AB, CD, EF…) Đường thẳng AB (BA, AC, CA, BC, CB) BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM Bài tập 18 - 109 /SGK Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên các đường thẳng đó. GIẢI Q Có 4 đường thẳng : MQ, NQ, PQ và MN 1. Vẽ đường thẳng 2. Tên đường thẳng3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song * Đường thẳng trùng nhau * Đường thẳng cắt nhau A: gọi là giao điểm * Đường thẳng song song Chú ý : Hai đường thẳng không trùng nhau được gọi là hai đường thẳng phân biệt. Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào. BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM Bài tập 20 - 109 /SGK: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời : M là giao điểm của hai đường thẳng p và q b) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C c) Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O GIẢI d) . . . đường thẳng . . . giao điểm a) 2 đường thẳng 1 giao điểm b) 3 đường thẳng . . . giao điểm c) . . . đường thẳng . . . giao điểm 3 4 6 5 10 Bài tập 21 - 110 /SGK : Xem hình sau rồi điền vào chỗ trống: CỦNG CỐ: 

File đính kèm:

  • pptduong thang di qua hai diem.ppt