Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 7 : Độ dài đoạn thẳng (tiết 1)

Để so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh độ dài của chúng

Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau (có cùng độ dài) AB =CD

 -Đoạn thẳng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD. kí hiệu : EG > CD

 -Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng EG.kí hiệu : AB < EG

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 3157 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 7 : Độ dài đoạn thẳng (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 I/ KIỂM TRA BÀI CŨ: CÂU HỎI : 1/Vẽ 3 điểm A, B, C không thẳng hàng? 2/ Vẽ tia AC 3/ Vẽ đường thẳng BC 4/ Vẽ đoạn thẳng AB. Xác định khoảng cách giữa hai điểm A và B? Trả lời : A B C . . . . . . . . Bài 7 : ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG Đo đoạn thẳng AB 	Để đo đoạn thẳng AB người ta dùng thước có chia khoảng (thước đo độ dài) đơn vị mm hoặc cm Cách đo : Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0. Điểm B trùng với vạch nào trên thước đó là độ dài của đoạn thẳng AB. A B Điểm B trùng với vạch số17(mm).ta nói độ dài đoạn thẳng AB là 17mm Điểm A trùng với Vạch sô 0  Kí hiệu :AB = 17mm 	Nhận xét : Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số dương (số lớn hơn 0) Các cách nói sau đều có ý nghĩa như nhau Khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 17mm Điểm A cách điểm B một khoảng bằng 17mm	. 	Đặc biệt : Khi hai điểm A và B trùng nhau, ta nói khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 0 2. So sánh hai đoạn thẳng A B C D E G Để so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh độ dài của chúng -Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau (có cùng độ dài) AB =CD -Đoạn thẳng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD. kí hiệu : EG > CD -Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng EG.kí hiệu : AB < EG Củng cố ?1 Cho các đoạn thẳng (hình 41)/118 G A B C D I K E F H a/ Đo và chỉ ra các đường thẳng có cùng độ dài? b/ So sánh hai đoạn thẳng EF và CD? Đáp án ? 1 câu a : CD = 4 cm ; EF = 1,7 cm GH = 1,7 cm; AB = 2,8 cm ; IK = 2,8 cm câu b : EF = 1,7 cm; CD = 4 cm Do đó EF < CD ?2 Hình c Hình b Hình a Thước xích Thước gấp Thước dây 	Hãy nhận dạng các dụng cụ đo độ dài theo tên gọi của chúng : thước gấp, thước xếp, thước dây. ?3 Hình 43 là thước đo độ dài mà học sinh châu Mỹ thường dùng. Đơn vị đo độ dài là inh sơ(inch). Hãy kiểm tra xem 	1inh-sơ bằng bao nhiêu milimet? 1 inh- sơ bằng 22 mm Bài 42: sgk/119 So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau. A B C AB =……………cm AC =…………cm 2,8 2,8 Đáp án Vậy AB =AC =2,8 cm Bài 44 sgk/119 : a/ Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần b/ Tính chu vi hình ABCD (tức là tính AB + BC + CD + DA) A B C D GIẢI a/ AB = cm ; BC = cm CD = cm ; DA = cm 3 1,2 1,6 2,5 b/ Chu vi của hình ABCD là : AB + BC + CD + DA = = 1,2 +1,6 + 2,5 + 3 = 8,3 cm Hướng dẫn về nhà : 	.Học thuộc cách đo đoạn thẳng , nhận xét . 	.Làm bài tập 43 ; 45 sgk trang 119 

File đính kèm:

  • pptDo dai doan thang.ppt