Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

VD: xt n = 43*

Thay * bởi các chữ số nào thì n= 43* chia hết cho 2? Học sinh rút ra kết luận?

Thay * bởi các chữ số nào thì n=43* không chia hết cho 2?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Bài cũ Tiểu học các em đã học dấu hiệu chia hết cho 5. Đó là các số có có chữ số tận cùng như thế nào? Vậy số 1435, 14320 có chia hết cho 5 không? Từ hai ví dụ trên một số chia hết cho cả 2 và 5 phải như thế nào? Vậy các số 1436; 13250 có chia hết cho 2 không? Tiểu học các em đã học dấu hiệu chia hết cho 2. Đó là các số có chữ số tận cùng như thế nào? BÀI MỚI 1/ NHẬN XÉT MỞ ĐẦU Ta thấy 90 = 9.10= 9.2.5 610 = 61.10 = 61.2.5 1240 =124.10 = 124.2.5 *Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5 Chia hết cho 2,cho 5 Chia hết cho 2,cho 5 Chia hết cho 2,cho 5 2/ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 VD: xét n = 43* Thay * bởi các chữ số nào thì n= 43* chia hết cho 2? Học sinh rút ra kết luận? Thay * bởi các chữ số nào thì n=43* không chia hết cho 2?  3/ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 Thay * bởi các chữ số nào thì n=43* chia hết cho 5 học sinh rút ra kết luận. Thay * bởi các chữ số nào thì n= 43* không chia hết cho 5 học sinh rút ra kết luận. Bt 92/Tr38/Sgk: cho các số 2141,4620,1345,234 trong các số đĩ : Số nào chia hết cho 2 mà khơng chia hết cho 5? Số nào chia hết cho 5 mà khơng chia hết cho 2? Số nào chia hết cả 2 và 5 ? Bt 93/Tr 38 Sgk: Tổng (hiệu) sau cĩ chia hết cho 2 khơng,cĩ chia hết cho 5 ?: a)136 + 420 b)625 – 450 c)1.2.3.4.5.6 +42 d) 1.2.3.4.5.6 - 35 Bt 95/Tr 38 Sgk: Điền vào dấu * để được số 54* thỏa mản điều kiện: a) Chia hết cho 2 b) Chia hết cho 5 DẶN DÒ:Học thuộc các dấu hiệu chia hết,làm các bài tập96;97;98 trang 39, chuẩn bị luyện tập. Tra bảng chia hết cho 5ùcho biết số bị chia đều chia hết cho 

File đính kèm:

  • pptdau hieu chia het cho 2 cho 5.ppt