Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Quy đồng mẫu nhiều phân số (tiếp)

 * Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

 Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

 Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

 Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 2909 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Quy đồng mẫu nhiều phân số (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Giaùo vieân daïy: Tröông Thò Nhò PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO THAØNH PHOÁ TUY HOØA TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN VAÊN TROÃI Xét hai phân số tối giản và Tìm hai phân số lần lượt bằng và có mẫu là 40 Kiểm tra bài cũ: -3 5 -5 8 -3 5 -5 8 Phát biểu tính chất cơ bản của phân số? * Áp dụng: -3 5 -5 8 = -3 5 -5 8 = = = -24 40 -25 40 MC: 40 QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Làm thế nào để các phân số cùng có chung một mẫu? 1. Quy đồng mẫu hai phân số: Để cho đơn giản, khi quy đồng mẫu các phân số, ta thường lấy mẫu chung là gì của các mẫu? 1. Quy đồng mẫu hai phân số: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ * Quy đồng mẫu hai phân số là biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng cùng có chung một mẫu. Ai đúng? Ai sai? - Bạn A có 3 cách quy đồng mẫu hai phân số như sau: - Bạn B thì nói quy đồng mẫu hai phân số như thế là sai Theo em ai đúng? Ai sai? * Nhận xét: Để cho đơn giản, khi quy đồng mẫu các phân số, ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu. Áp dụng: Quy đồng mẫu hai phân số 1. Quy đồng mẫu hai phân số: 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số: * Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Làm thế nào để các phân số cùng có chung một mẫu? . 11 . 11 44 = 22 . 11 18 = 2 . 32 36 = 22 . 32 BCNN (44, 18, 36) = 22 .32 .11 = 396 2 2 . 2 . 32 . 11 1. Quy đồng mẫu hai phân số: 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số: * Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Áp dụng: (Ai nhanh hơn!!!!!!!!!) Bài tập 1: Quy đồng mẫu các phân số: , , có thừa số phụ là 32 9 có thừa số phụ là . 11 22 có thừa số phụ là 11 = . 9 . 9 = = . 22 . 22 = = = = * Tìm BCNN (44, 18, 36) 44 = 22 . 11; 18 = 2 . 32 ; 36 = 22 . 32 BCNN (44, 18, 36) = 22 . 32 . 11 = 396 . 11 . 11 1. Quy đồng mẫu hai phân số: 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số: * Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Bài tập 1: Quy đồng mẫu các phân số: , , = . 9 . 9 = = . 22 . 22 = = = = * Tìm thừa số phụ: 396 : 44 = 9 396 : 18 = 22 396 : 36 = 11 * Quy đồng: Giải Khi so sánh hai thời gian và , hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là dài hơn nhưng mỗi người giải thích một cách khác. - Liên cho rằng: Khi quy đồng mẫu thì = = và mà > Nên > - Còn Oanh lại giải thích: > vì 3 > 2 và 7 > 5 - Theo em bạn nào giải thích đúng? a. Liên đúng b. Oanh đúng Chúc mừng bạn!!!!!!!!!!! Rất tiếc, sai rồi!!!!!!!!!!! 1 2 3 4 5 Hết giờ  Quy đồng mẫu các phân số sau: 2 phút 1 2 3 4 5 Hết giờ Quy đồng mẫu các phân số sau: Trình bày cách quy đồng mẫu các phân số: 1 2 3 4 5 Hết giờ Hướng dẫn tự học: 1/ Bài vừa học: - Nêu quy tắc quy đồng mẫu số của nhiều phân số. - Làm bài tập 30, 31 SGK tr19 2/ Bài sắp học: SO SÁNH PHÂN SỐ Chúc thầy cô và các em dồi dào sức khỏe và một năm mới vui vẻ, hạnh phúc! 

File đính kèm:

  • pptBai 5 Quy Dong Mau So.ppt