Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 10 - Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Cu 1:

Khẳng định sau đúng hay sai?

8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3= (2x+y)3

Bạn trả lời sai rồi

ppt19 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 845 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 10 - Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 PHÒNG GD & ĐT TP HỒ BÌNH TRƯỜNG THCS DÂN CHỦ 1.ViÕt tiÕp vµo vÕ ph¶i ®Ĩ ®­ỵc các h»ng ®¼ng thøc ®ĩng 1. A2 + 2AB + B2 = 2. A2 - 2AB + B2 = 3. A2 - B2 = 4. A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 = 5. A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 = 6. A3 + B3 = 7. A3 - B3 = KiĨm Tra bµi cị 2.Phân tích đa thức x3 – x thành nhân tử TIẾT 10 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: b) x2 - 2 c) 1 - 8x3 1. VÍ DỤ: b) x2 - 2 c) 1 - 8x3 = 1 - (2x)3 = (1 - 2x)( 1+2x+4x2 ) C¸ch lµm nh­ c¸c vÝ dơ trªn gäi lµ ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư b»ng ph­¬ng ph¸p dïng h»ng ®¼ng thøc a , x3 + 3x2 + 3x + 1 b , ( x + y )2 – 9x2 = ( x + y )2 – ( 3x )2 ?1 ?2 TÝnh nhanh : 1052 – 25 Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tư (2n + 5)2 - 25 = (2n + 5)2 – 52 = (2n + 5 - 5)(2n + 5 + 5) = 2n(2n +10) = 4n(n + 5) 2. ÁP DỤNG: Chứng minh rằng (2n+5)2 – 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n Giải: Với mọi số nguyên n Để chứng minh một biểu thức A chia hết cho một số n ta cĩ thể phân tích biểu thức A thành nhân tử sao cho trong các nhân tử của A cĩ thừa số n. VD: (SGK) 4 Để chứng minh một biểu thức A chia hết cho một số n ta làm như thế nào? BT 43: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử = ( x + 3 )2 = - ( x2 - 10x + 25 ) = - ( x - 5 )2 Luật chơi: Với phương án đúng được chọn trong 30 giây, em sẽ tìm được một từ khĩa trong câu đố thú vị sau. ĐỐ VUI Đây là một việc làm đơn giản nhưng các em đã gĩp phần bảo vệ mơi trường, đĩ là việc gì? (GỒM 5 TỪ) Câu 1: Khẳng định sau đúng hay sai? Đúng Sai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3= (2x+y)3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bạn trả lời sai rồi Từ khĩa là: “KHƠNG” Câu 2: Bài giải sau đúng hay sai? Đúng Sai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bạn trả lời sai rồi Tìm x biết Giải Từ khĩa là: “BỪA BÃI” Câu 3: Bài giải sau đúng hay sai? Đúng Sai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tính nhanh 732-272 732- 272 =(73+27)(73-27) = 100. 46 = 4600 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bạn trả lời sai rồi Từ khĩa là: “RÁC” Câu 4: Khẳng định sau đúng hay sai? Đúng Sai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bạn trả lời sai rồi Từ khĩa là: “VỨT” Đây là một việc làm đơn giản nhưng các em đã gĩp phần bảo vệ mơi trường, đĩ là việc gì? KHƠNG VỨT RÁC BỪA BÃI * Học kỹ 7 hằng đẳng thức, chú ý vận dụng hằng đẳng thức cho phù hợp *Làm bài tập 44b,c,e; 45a; 46b,c,d trang 20,21 sách giáo khoa *Đọc trước bài “Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhĩm hạng tử” HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ a) 2 – 25x2 = 0 hoặc hoặc Bài tốn 2: Tìm x, biết 

File đính kèm:

  • pptPhan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dung hang dang thuc.ppt