Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 13 - Ôn tập phần hình học (tiết 1)

I/ CÁC HÌNH

 - Điểm

 - Đường thẳng

 - Tia

 - Đoạn thẳng

 - Trung điểm của đoạn thẳng

 

ppt7 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 13 - Ôn tập phần hình học (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Tiết 13 TiÕt 13: ¤n tËp ch­¬ng 1 ĐOẠN THẲNG TiÕt 13: ¤n tËp ch­¬ng 1 Phần I: CÁC HÌNH Nội dung I/ CÁC HÌNH - Điểm - Đường thẳng - Tia - Đoạn thẳng - Trung điểm của đoạn thẳng 	 Trong ba điểm đó điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Viết đẳng thức tương ứng ? Câu hỏi 1/ Có mấy cách đặt tên cho một đường thẳng ? C1 : Dùng một chữ cái thường . a C2 : Dùng hai chữ cái in thường a b C3 : Dùng hai chữ cái in hoa. A B 2/ Khi nào nói ba điểm A,B,C thẳng hàng ? Ba điểm A,B,C thẳng hàng khi ba điểm đó cùng nằm trên một đường thẳng . A B C Điểm B nằm giữa hai điểm A,C : AB + BC = AC 3/ Trung điểm I của đoạn thẳng AB là gì ? Là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng AB TiÕt 13: ¤n tËp ch­¬ng 1 Phần I: CÁC HÌNH Nội dung I/ CÁC HÌNH - Điểm - Đường thẳng - Tia - Đoạn thẳng - Trung điểm của đoạn thẳng 4 /Để vẽ đường thẳng xy đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB , ta thực hiện như thế nào ? A B I x y Trên hình vẽ có : a) Mấy đoạn thẳng? Kể tên? Có ba đoạn thẳng : AI,IB,AB b) Có mấy tia? Kể tên? Có hai tia : Ix và Iy. 5 / Mỗi hình sau đây cho biết những gì ? A  a , B  a A,B,C thẳng hàng. a cắt b tại I n song song với m O là trung điểm của AB TiÕt 13: ¤n tËp ch­¬ng 1 Phần II: CÁC TÍNH CHẤT Nội dung I/ CÁC HÌNH - Điểm - Đường thẳng - Tia - Đoạn thẳng - Trung điểm của đoạn thẳng II / CÁC TÍNH CHẤT 6/ Điền vào chỗ trống để được câu đúng ? a ) Trong ba điểm thẳng hàng ………. điểm nằm giữa hai điểm còn lại . có một và chỉ một 1/ Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại b) Mỗi điểm trên một đường thẳng là …… Của hai tia đối nhau . gốc chung 2/ Mỗi điểm trên một đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau . c) Nếu ………… thì AM+ MB = AB M nằm giữa hai điểm A, B 3/ Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A,B thì AM+MB = AB . d) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì …… MA = MB = 1/2.AB 7/ Đúng hay sai ? a) Đoạn thẳng AB là hình gồm các điểm nằm giữa hai điểm A và B . ( Sai ) b) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M cách đều hai đầu đoạn thẳng AB . ( Đúng ) c) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm cách đều A và B . ( Sai ) d) Hai tia đối nhau cùng nằm trên một đường thẳng . ( Đúng ) e) Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song . ( Đúng ) 4/ Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì MA = MB = 1/2 .AB . TiÕt 13: ¤n tËp ch­¬ng 1 III. Bµi tËp Bài 6 trang 127 SGK Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm . Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm . a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao ? b) So sánh AM và MB ? c) M có là trung điểm của AB không ? 	 CÂU HỎI BÀI GIẢI Qua đề bài ta cần vẽ hình gì ? AB = 6cm AM = 3cm Câu a : Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không ? Điểm M nằm giữa hai điểm A,B . Câu b : Đoạn thẳng AM và MB như thế nào ? Ta thấy AM = MB Hãy giải thích ? Vì: M nằm giữa A và B nên : Câu c : M có là trung điểm của AB không ? M là trung điểm của AB Vì sao ? Vì : M nằm giữa A, B và MA = MB . Vì : - M nằm trên tia AB . - AM < AB Vì sao ? AM + MB = AB 3 + MB = 6 MB = 6 - 3 = 3 (cm ) mà MA = 3 Suy ra : AM = MB TRONG CHƯƠNG I Tuần :13 Tiết :13 Những nội dung chính CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT 

File đính kèm:

  • pptON TAP CHUONG I.ppt