Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 15 - Bài 10 - Chia đơn thức cho đơn thức

Quy tắc : Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

 Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

 Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa của cùng biến đó trong B.

 Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 15 - Bài 10 - Chia đơn thức cho đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Viết công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số Áp dụng : Tính Tiết15 §10 CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC Với mọi thì:	 nếu nếu Làm tính chia x3 : x2 = 15x7 : 3x2 = c)20x5 : 12x = Tính Nhận xét : Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A. * Quy tắc : Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau: Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B. Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa của cùng biến đó trong B. Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau. a)Tìm thương trong phép chia, biết đơn thức bị chia là 15x3y5z,đơn thức chia là 5x2y3 b) Cho P =12x4y2 : (- 9xy2) . Tính giá trị của biểu thức P tại x = - 3 và y = 1,005 N : (-3x2 y3):x2y Ồ : (-x)9 : (-x)6 I : (-x)5 : (-x)3 G : (-y)5 : (-y)4 Đ : 5x2y4 : 10x2y K : (-xy)10 : (-xy)5 1/2y3 -x5y5 5 -3y2 x2 -y -x3 M : 53 : (-5)2 *Thực hiện phép tính. Sau đó viết các chữ tương ứng với kết quả vào ô trống ở hàng dưới để biết được tên của một trong năm đội viên đầu tiên của Đội nhi đồng cứu quốc thôn Nà Mạ. = -3y2 N : (-3x2 y3):x2y M K I Ồ : (-x)9 : (-x)6 = (-x)3 = -x3 I : (-x)5 : (-x)3 = (-x)2 = x2 Ồ G : (-y)5 : (-y)4 = -y Đ : 5x2y4 : 10x2y = 1/2y3 Đ N G = (-xy)5 = -x5y5 K : (-xy)10 : (-xy)5 1/2y3 -x5y5 5 -3y2 x2 -y -x3 M : 53 : (-5)2 = 5 Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng, quê ở thôn Nà Mạ, xã Xuân Hòa (nay là Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Anh là một trong 5 đội viên đầu tiên của Đội nhi đồng Cứu quốc thôn Nà Mạ và cũng là tổ chức Đội đầu tiên của Đội ta được thành lập khi mặt trận Việt Minh ra đời (1941). Trong buổi thành lập Đội, Kim Đồng được bầu làm tổ trưởng. Kim Đồng là con trai út của một gia đình nông dân nghèo. Bố mất sớm. Anh tham gia cách mạng và hy sinh khi anh vừa tròn 14 tuổi.Kim Đồng đã được Đảng và nhà nước phong tặng anh hùng liệt sỹ. Bài tập 62 (27-SGK) Tính giá trị của biểu thức: 15x4y3z2 : 5xy2z2 tại x = 2, y = -10, z = 2004.  - Học thuộc quy tắc chia đơn thức cho đơn thức - Học thuộc quy tắc chia đa thức cho đơn thức - Bài tập còn lại SGK Ôn lại phép trừ đa thức, phép nhân đa thức đã sắp xếp, các hằng đẳng thức đáng nhớ - Đọc trước bài 12 

File đính kèm:

  • pptbai 10 chia don thuc cho don thuc.ppt