Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 25 - Bài 8: Đường tròn

. Một công dụng khác của compa

Ví dụ 1: Cho hai đoạn thẳng AB và MN. Dùng compa so sánh hai đoạn thẳng ấy mà không đo độ dài từng đoạn thẳng.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 25 - Bài 8: Đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tieỏt 25 - Đ8: Đường trũn Đường trũn là gỡ? Hỡnh trũn là gỡ? Vớ dụ: Vẽ đường trũn tõm O bỏn kớnh OM=3,5cm. 3,5 cm Tiết 25: Đường tròn 1.ĐƯỜNG TRềN VÀ HèNH TRềN 2cm CO=OD=OB=OA =OE 1: Hóy diễn đạt cỏc kớ hiệu sau (A; 3cm)	(B; 15cm)	(C; 2,5dm) *Hóy nhận xột vị trớ của các điểm với đường tròn ? *N là điểm nằm bờn trong đường trũn *M là điểm *P là điểm nằm bờn ngoài đường trũn 2. Cung và dõy cung : Cung Hai ủieồm A, B laứ hai muựt cuỷa cung. -Đoạn thẳng nối hai mỳt của cung là dõy cung Dõy đi qua tõm là đường kớnh Đoạn thẳng CD: đường kớnh CO=4cm CD=8cm Đường kớnh dài gấp đụi bỏn kớnh 3. Một công dụng khác của compa Ví dụ 1: Cho hai đoạn thẳng AB và MN. Dùng compa so sánh hai đoạn thẳng ấy mà không đo độ dài từng đoạn thẳng. Kết luận: AB OC = 2 cm => O (C; 2cm) Vì C (A; 2cm) => CA = 2 cm => A (C; 2cm) Vậy đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A Học thuộc định nghĩa đường tròn, hình tròn, cung tròn, dây cung. Sử dụng thành thạo com pa để vẽ đường tròn và vẽ đoạn thẳng bằng đoạn thẳng cho trước. 3) Bài tập 40; 41; 42 (SGK), 35; 38; 8.1 SBT 

File đính kèm:

  • pptDuong Tron.ppt