Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 27 - Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (tiết 2)

2.Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

a.Ví dụ: Phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố “Theo cột dọc”

 

ppt15 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1288 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 27 - Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Số nguyên tố là gì? Hợp số là gì? 2) Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ? 6 ; 13 ; 25 ; 17 ; 51 Kiểm tra bài cũ PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Tiết 27: 1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì? Viết số 300 dưới dạng một tích của nhiều thừa số lớn hơn 1, với mỗi thừa số lại làm như vậy (nếu có thể) a) Ví dụ: 6 300 300 100 50 2 2 3 2 5 3 3 75 25 5 5 10 5 5 H2 H1 H3 300 150 2 25 10 H1: 300= 6.50=2.3.2.25 = 2.3.2.5.5 H2: 300 = 3.2.5.2.5 H3: 300 = 2.2.3.5.5 5 2 2 Kết quả Hình1: 300 = 2.3.2.5.5 Phân tích một số tự nhiên lớn hơn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố. b) Định nghĩa: Hình 2: 300 = 3.2.5.2.5 Hình 3: 300 = 2.2.3.5.5 a) Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó. b) Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố. Chú ý H1 300 6 50 2 3 2 25 5 5 2.Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố a.Ví dụ: Phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố “Theo cột dọc” a.Ví dụ: Phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố “ Theo cột dọc” 300 75 150 1 5 2 25 5 2 5 3 Vậy: Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả. Nhận xét H1 300	2 150	2 75	3 25	5 5	5 1 H2: 300= 3.2.5.2.5 H1: 300= 2.2.3.5.5 Viết gọn bằng lũy thừa, ta được H2 300 3 100 10 10 2 5 2 5 Phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố “ Theo cột dọc” 420 105 210 1 5 2 35 7 2 7 3 Vậy: ? BÀI TẬP Bài 125/ SGK . Phân tích các số ra thừa số nguyên tố a. b. 60 400 60	2 30	2 15	3 5	5 1 400	 2 200	 2 100	 2 50 2 25	 5 5	 5 1 Đáp án Vậy 60 = Vậy 400 = Bài 126/ SGK An phân tích các số 120, 306,567 ra thừa số nguyên tố như sau: An làm như trên có đúng không? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng. Đáp án: x x x HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 1. Bài vừa học: - Nắm vững cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. - Bài tập ở nhà: Bài 125, 127, 128 / SGK (tr50). - Bài tập dành cho học sinh khá, giỏi: Bài 166, 167 SBT trang 22. 2. Bài sắp học: Luyện tập 

File đính kèm:

  • pptTiet 27 PT mot so ra thua so nguyen to.ppt