Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 33 - Luyện tập

Bài tập 142: Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của : a) 16 và 24 ; b) 180 và 234

a) ƯCLN(16,24) =

Ư(8) = ƯC(16,24) =

b/ ƯCLN(180,234) =

Ư(18) = ƯC(180,234) =

 

ppt8 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 2071 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 33 - Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TIẾT 33 LUYỆN TẬP GV: LÊ MINH THÔNG KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu quy tắc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số ? Điền dấu x vào ô trống mà em chọn ? ƯCLN Đúng Sai ƯCLN(2003,2) = 1 ƯCLN(8,16,48) = 8 ƯCLN(24,16,8) = 48 ƯCLN(40,60) = .5 =20 X X X X Ở bài 17 .Ước chung lớn nhất , ta được học : 1/ Ước chung lớn nhất 2/ Tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 3/ Cách tìm ước chung thông qua ƯCLN : VD :Tìm ước chung của 12 và 30 ƯCLN(12,30) = 6 Các ước của 6 là 1;2;3;6 Vậy ƯC(12,30)= Vậy : để tìm ước chung của các số đã cho , ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó. BÀI TẬP Tìm các số tự nhiên a , biết 56 a và 140 a . GIẢI Vì : 56 a và 140 a Nên : a là các ước chung của 56 và 140 ƯCLN(56,140) = Ư(28)= Vậy a = 1;2;4;7;14;28 Bài tập 142: Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của : a) 16 và 24 ; b) 180 và 234 GIẢI a) ƯCLN(16,24) = Ư(8) = ƯC(16,24) = b/ ƯCLN(180,234) = Ư(18) = ƯC(180,234) = Bài tập 143 : Tìm số tự nhiên a lớn nhất , biết rằng 420 a và 700 a GIẢI Vì 420 a và 700 a Nên a thuộc ƯC(420 , 700) Mà a lớn nhất .Vậy a là ƯCLN(420,700) 420 = ; 700 = Vậy a = ƯCLN(420 , 700) = Bài tập 145(SGK trang 56): Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75 cm và 105 cm . Lan muốn cắt tấm bìa thành các mãnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết , không còn thừa mãnh nào . Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông ( Số đo cạnh hình vuông nhỏ la một số tự nhiên với đơn vị là xentimét GIẢI 105 cm 75 cm Gọi độ dài cạnh các mãnh hình vuông nhỏ là : a ( cm ) Ta có: 75 a ; 105 a Nên a thuộc ƯC(75,105) Mà a lớn nhất nên a = ƯCLN(75,105) = 3.5=15 Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 15 cm HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc các quy tắc tìm ƯCLN và ƯC . Làm lại các bài tập đã giải - Làm các bài tập về nhà : 177 ; 178 ; 179 . SBT trang 24 - Chuẩn bị tiết sau “ BCNN“ BÀI DẠY ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT ! CHÚC SỨC KHỎE CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 

File đính kèm:

  • pptChuong I 17 Uoc chung lon nhat Luyen tap.ppt