Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 34 - Bội chung nhỏ nhất Tiếp)

Quy tắc:

 Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn1,ta thực hiện các bước sau:

Bước1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó.

Tích đó là BCNN phải tìm.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 955 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 34 - Bội chung nhỏ nhất Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỐ HỌC 6 Giáo Viên : Lê Thành Hùng Tiết34 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 1/ Bội chung nhỏ nhất Ví dụ:Tìm tập hợp các bội chung của 4 và 6 	 0 ;4;8;12;16;20;24;28;32;36;… 0;6;12;18;24;30;36;42;… 	 0;12;24;36;… Ta nói: 12 là bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 4 và 6 , kí hiệu : BCNN(4,6)=12 Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợpcác bội chung của các số đó. B(4)= B(6)= Bc(4,6)= Nhận xét: tất cả các bội chung của 4 và 6 ( là 0;12;24;36;…) đều là bội của BCNN(4,6). Chú ý: Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. 	Với mọi số tự nhiên a và b ( khác 0) 	ta có:BCNN(a,1) = a 	 BCNN(a,b,1)= BCNN(a,b). Ví dụ: BCNN(8,1) = 8 	 BCNN(4,6,1)= BCNN(4,6) 2/ Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 	Ví dụ2: Tìm BCNN(8,18,30) 	 8= 2 3 	18= 2 . 32 	30= 2 .3 .5 	BCNN( 8,18,30)= 2 2 2 3 3 5 3 2 . . = 360 */ Quy tắc: 	Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn1,ta thực hiện các bước sau: Bước1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm. ? TìmBCNN(8,12);BCNN(5,7,8);BCNN(12,16,48) 5=5 7=7	 ; 8=23 BCNN(5,7,8)=23.5.7=5.7.8=280 8=23 12=22.3 BCNN(8,12)=23.3=24 12=22.3 16=24 48=24.3 BCNN(12,16,48)=24.3 = 48 Chú ý Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó. BCNN(5,7,8)=23.5.7=5.7.8=280 b)Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy. 3/ Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN Ví dụ3:Cho A= x N x 8,x 18, x 30,x< 1000 	Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử 	Ta có x BC(8,18,30) và x<1000 	+ BCNN( 8,18,30)=23.32.5 = 360 	+ Tìm các bội của 360 Vậy A= 0; 360;720 	Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó. Bài 149/ 59 SGK Tìm BCNN của: 60 và 280 b)84 và 108 c)13 và 15 60=22.3.5 ; 280=23.5.7 BCNN(60,280)=23.3.5.7=840 84=22.3.7 ; 108=22.33 BCNN(84,108)= 22.33.7=756 13=13 ; 15=3.5 BCNN(13,15)=13.3.5 	=13.15 =195 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Bài vừa học */ Học thuộc quy tắc tìm BCNN của hai hay nhiều số . Cách tìm bôïi chung thông qua tìm BCNN. Xem lại các chú ý. */ Bài tập về nhà: 150 ; 151/ 59 sgk Bài sắp học Luyện tập */ Ôân lại qui tắc tìm BCNN của hai hay nhiều số. Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN. Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập1/59-60 sgk 

File đính kèm:

  • pptso hoc 6.ppt