Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 4 - Thực hành : Trồng cây thẳng hàng

2)Cách xác định 3 điểm thẳng hàng trên mặt đất Để trồng một hàng cây thẳng từ A đến C

B1. Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của giác kế nằm trên đường thẳng

 đứng đi qua đỉ?m C .

 

ppt16 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1951 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 4 - Thực hành : Trồng cây thẳng hàng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường Trung học cơ sở Đụng Hải Năm học 2014 - 2015 Tiết 4 ? Để ngăn chặn hiện tượng lũ quột, sạt lở đất. Bà con ở vựng này muốn trồng cõy gõy rừng. Cỏc bạn học sinh khối 6 nhận trồng cõy ở khu đú. Cỏc bạn muốn ứng dụng kiến thức “ba điểm thẳng hàng” để trồng cõy thẳng hàng. Cỏc bạn đú sẽ làm như thế nào để trụng cõy thẳng theo hàng được?? Tiết 4: Thực hành Trồng cõy thẳng hàng. Tìm hiểu dụng cụ - Mỗi tổ gồm: _ Giỏc kế để ngắm thẳng. _ Cọc tiờu để cắm mốc đỏnh dấu _ Giấy bỳt để ghi chộp, tớnh toỏn Tiết 4: Thực hành Trồng cõy thẳng hàng. Tìm hiểu dụng cụ . Nêu cấu tạo của giác kế ? 2)Cách xỏc định 3 điểm thẳng hàng trờn mặt đất Quan sát hình vẽ. Em hãy nêu cỏc bước 1 để đào hố trồng cõy thẳng hàng? 2)Cách xỏc định 3 điểm thẳng hàng trờn mặt đất B1: Dựng giỏc kế ngắm thẳng từ điểm C đến điểm A. Một bạn cắm cọc tại điểm A Để trồng một hàng cõy thẳng từ A đến C C 2)Cách xỏc định 3 điểm thẳng hàng trờn mặt đất B2: Dựng giỏc kế ngắm thẳng từ điểm C đến điểm A. Một bạn cắm cọc tại điểm A Để trồng một hàng cõy thẳng từ A đến C B1. Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của giác kế nằm trên đường thẳng đứng đi qua đỉểm C . 2)Cách xỏc định 3 điểm thẳng hàng trờn mặt đất Quan sát hình vẽ. Em hãy nêu cỏc bước 1 để đào hố trồng cõy ? 2)Cách xỏc định 3 điểm thẳng hàng trờn mặt đất B1: Dựng giỏc kế ngắm thẳng từ điểm C đến điểm A. Một bạn cắm cọc tại điểm A Để trồng một hàng cõy thẳng từ A đến C C 2)Cách xỏc định 3 điểm thẳng hàng trờn mặt đất B2: Một bạn ngắm thẳng từ cọc C, điều khiển cỏc bạn khỏc lần lượt cắm cọc sao cho cỏc cọc cựng nằm trờn đường thẳng CA Để trồng một hàng cõy thẳng từ A đến C C 2)Cách xỏc định 3 điểm thẳng hàng trờn mặt đất B3: Cỏc bạn đào hố theo cỏc điểm chõn cọc đó dỏnh dấu rồi trồng cõy vào hố Để trồng một hàng cõy thẳng từ A đến C C ? Từ vựng đất đồi trọc đó trở thành một vựng đồi nỳi xanh tươi ? 3)Thực hành ngoài trời Cỏc tổ thực hiện theo ba nhúm . Dựng giỏc kế ngắm thẳng và đỏnh dấu được ba điểm thẳng hàng ở sõn trường 4) Báo cáo kết quả thực hành Thực hành đà hố trồng cõy thẳng hàng Chuẩn bị dụng cụ Các bước tiến hành. Nhóm …… Kết quả : ba hố đào được … 

File đính kèm:

  • pptT4 THUC HANH TRONG CAY THANG HANG.ppt