Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 78 - Phép cộng phân số

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào?

Ta phải quy đồng mẫu các phân số.

Em hãy nêu lại các bước quy đồng mẫu các phân số.

B1: Tìm MC = BCNN (các mẫu)

B2: Tìm thừa số phụ (TSP)

B3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với TSP tương ứng

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 3262 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 78 - Phép cộng phân số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
“Việc học như con thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến có nghĩa là lùi”. Danh ngôn TiÕt : 78 KIỂM TRA BÀI CŨ ? Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta làm thế nào. Áp dụng: So sánh hai phân số Giải: MC: 15 Vậy: Hình vẽ sau thể hiện quy tắc nào ? Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu. ? Nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu đã học ở tiểu học? TIẾT 78 – PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Cộng hai phân số cùng mẫu: * Ví dụ: * Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu SGK/ 25 TIẾT 78 – PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Cộng hai phân số cùng mẫu: * Ví dụ: * Quy tắc: SGK/ 25 ? Tính: ?1 Cộng các phân số sau: ?2 Tại sao có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số ? Cho ví dụ? Giải: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng 2 phân số vì mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu bằng 1. Ví dụ : * Chú ý: Cộng hai số nguyên cũng có thể coi là cộng hai phân số có mẫu bằng 1 TIẾT 78 – PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 2. Cộng hai phân số không cùng mẫu: * Ví dụ: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào? Ta phải quy đồng mẫu các phân số. Em hãy nêu lại các bước quy đồng mẫu các phân số. B1: Tìm MC = BCNN (các mẫu) B2: Tìm thừa số phụ (TSP) B3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với TSP tương ứng ( MSC = BCNN (3;5) = 15) * Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. TIẾT 78 – PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 2. Cộng hai phân số không cùng mẫu: * Ví dụ: ( MSC = BCNN (3;5) = 15) SGK/ 26 * Quy tắc: * Áp dụng: TIẾT 78 – PHÉP CỘNG PHÂN SỐ MỘT SỐ LƯU Ý: - Số nguyên a có thể viết là: - Nên đưa về mẫu dương - Nên rút gọn trước và sau quy đồng: - Có thể nhẩm mẫu chung nếu được: TIẾT 78 – PHÉP CỘNG PHÂN SỐ PHÉP CỘNG PHÂN SỐ CÙNG MẪU KHÁC MẪU TIẾT 78 – PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Bài tập 42 a, c/SGK/26 TIẾT 78 – PHÉP CỘNG PHÂN SỐ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nhớ các quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, không cùng mẫu. - Làm bài tập 42 b, d; 43; 44; 45; 46 SGK/ 26, 27 Hướng dẫn Bài 44: Điền dấu thích hợp ( >;<;=) vào ô trống: Bài 45: Tìm x biết: Chuùc caùc thaày coâ luoân maïnh khoûe Chuùc caùc em hoïc gioûi . 

File đính kèm:

  • pptphep cong phan so (THAO GIẢNG).ppt