Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 85: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

1. Các tính chất:

a) Tính chất giao hoán:

b) Tính chất kết hợp:

c) Tính chất nhân với số 1:

) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

 

ppt13 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 2227 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 85: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
chµo mõng KIỂM TRA BÀI CŨ ĐÁP ÁN Phát biểu quy tắc nhân hai phân số ? Áp dụng làm BT 69/SGK: Nhân các phân số (Chú ý rút gọn nếu có thể) BÀI 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ. Phép nhân phân số có những tính chất gì? Tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên. Tính chất giao hoán: a.b = b.a Tính chất kết hợp : (a.b).c = a.(b.c) Tính nhân với số 1 : a.1 = 1.a = a Tính phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a. (b + c) = a.b + a.c Em hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên. 0:0 0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 0:6 0:7 0:8 0:9 0:10 0:11 0:12 0:13 0:14 0:15 0:16 0:17 0:18 0:19 0:20 0:21 0:22 0:23 0:24 0:25 0:26 0:27 0:28 0:29 0:30 0:31 0:32 0:33 0:34 0:35 0:36 0:37 0:38 0:39 0:40 0:41 0:42 0:43 0:44 0:45 0:46 0:47 0:48 0:49 0:50 0:51 0:52 0:53 0:54 0:55 0:56 0:57 0:58 0:59 1:0 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:26 1:27 1:28 1:29 1:30 HÕt giê 1. Các tính chất: BÀI 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ. Thảo luận nhóm Mỗi nhóm thảo luận một câu, thời gian cho mỗi nhóm là 1 phút 30 giây Tính chất giao hoán Tính chất nhân với số 1 Tính chất kết hợp Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng BÀI 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ. 1. Các tính chất: a) Tính chất giao hoán: c) Tính chất nhân với số 1: b) Tính chất kết hợp: d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: BÀI 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ. 1. Các tính chất: 2. Áp dụng: Ví dụ: tính tích M= . . . (-16) Gi¶i (tÝnh chÊt giao ho¸n) (tÝnh chÊt kÕt hîp) M = 1 (-10) . M = -10 (tÝnh chÊt nh©n víi sè 1) 2) Áp dung: Hãy vận dụng tính chất cơ bản của phép nhân phân số để tính giá trị các biểu thức sau: (ghi rõ tính chất đã áp dụng) (giao hoán) (kết hợp) (nhân với số 1) ?2 (phân phối của phép nhân đối với phép trừ ) Bài 74 (SGK /39): Ñieàn caùc soá thích hôïp vaøo baûng sau LUYEÄN TAÄP: 2 3 6 Trong hai câu sau đây, câu nào đúng? Câu 1: Để nhân hai phân số cùng mẫu ta nhân hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu. Câu 2: Tích của hai phân số bất kì là một phân số có tử là tích của hai tử và mẫu là tích của hai mẫu. Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lý: Tính giá trị của biểu thức sau: Nhắc lại tính chất cơ bản của phép nhân phân số. So sánh tính chất cơ bản của phép nhân phân số với tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên. Câu 2: Tích của hai phân số bất kì là một phân số có tử là tích của hai tử và mẫu là tích của hai mẫu. Chúc mừng các em đã nhận được màu sắc may mắn . Tính chất cơ bản của phép nhân phân số: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất nhân với số 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên giống với tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Tính nhanh Sắc màu toán học XANH ĐỎ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc các tính chất cơ bản của phép nhân phân số. - Làm các bài tập 76A, B, 77A, B trang 39 SGK - Chuẩn bị bài tập tiết sau luyện tập 

File đính kèm:

  • ppttinh chat co ban cua phep nhan phan so(1).ppt