Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 1: Thu thập số liệu thống kê tần số

Có bao nhiêu lớp trồng được 30 cây (hay giá trị 30 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X )?Trả lời tương tự với các giá trị 28,50.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1004 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 1: Thu thập số liệu thống kê tần số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường: THCS Quang Trung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê tần số Gv thực hiện: Lê Tuấn Hùng Mơn: Tốn Năm học: 2012-2013 Giới thiệu: Chương 3 THỐNG KÊ Thống kê là một khoa học ứng dụng rộng rãi trong hoạt động kinh tế,xã hội. Qua nghiên cứu,phân tích các thông tin thu thập được,khoa học thống kê giúp ta biết được tình hình hoạt động,diễn biến của các hiện tượng. Từ đó phục vụ lợi ích của con người. VD:Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây,người điều tra lập bảng dưới đây (bảng 1): Bảng 2 ?1 ?2 Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì? ?3 Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị được điều tra? ?4 Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị?Hãy đọc dãy giá trị của X. ?5 Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được?Nêu cụ thể các số khác nhau đó. ?6 Có bao nhiêu lớp trồng được 30 cây (hay giá trị 30 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X )?Trả lời tương tự với các giá trị 28,50. Lưu ý ?7 Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết các giá trị đó cùng tần số của chúng Chú ý: Luyện tập Bài 2-SGK/7 [VBT/3] Trắc nghiệm Trắc nghiệm Ghi nhớ: 

File đính kèm:

  • pptBai 1 Thu thap so lieu thong ke tan so.ppt