Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 4 - Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - Góc - cạnh (c.g.c)

Hình a)

? IKG và ? IHG có:

GK = GH

=

 IK là cạnh chung

Suy ra ? IKG và ? IHG (c.g.c)

Hình c) ? ABC và ? DEF có:

 AB = DE

 = =

 AC = DF

Suy ra ? ABC = ? DEF (c. g. c)

 

ppt13 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 4 - Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - Góc - cạnh (c.g.c), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh? - Bổ sung thêm điều kiện để hai tam giác sau bằng nhau? 1.Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa Bài toán 1: Vẽ tam giác ABC biếtAB = 2 cm, BC = 3 cm, = 	* Cách vẽ: 	 Giải: - Trên tia Bx lấy điểm A sao cho BA = 2 cm. - Trên tia By lấy điểm C sao cho BC = 3 cm. - Vẽ đoạn thẳng AC, ta đưược tam giác ABC. Vẽ đoạn thẳng AC ta được tam giỏc ABC . B x . . . A C - Vẽ SGK/ 117 Lưưu ý: Góc B là góc xen giữa hai cạnh AB và BC Vẽ thờm tam giỏc A’B’C’cú:A’B’ = 2cm, B’C’= 3cm, Giải Cỏch vẽ: - Vẽ gúc xB’y=700 - Trên tia B’x lấy điểm A’ sao cho B’A’ = 2 cm. - Trên tia B’y lấy điểm C’ sao cho B’C’ = 3 cm. - Vẽ đoạn thẳng A’C’, ta đưược tam giác A’B’C’. Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AC = A’C’. Từ đó có kết luận gì về hai tam giác ABC và A’B’C’? 2. Trưường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh Tớnh chất:Nếu hai cạnh và gúc xen giữa của tam giỏc này bằng hai cạnh và gúc xen giữa của tam giỏc kia thỡ hai tam giỏc đú bằng nhau Suy ra  ABC =  A’B’C’ 2. Trưường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh ABC và  A’B’C’ có: AB = A’B’ = BC = B’C’ * Vận dụng: Tìm các cặp tam giác bằng nhau trên mỗi hình. Giải thích vì sao? 2 1 1 2 2 1 Đáp án: Hình a)  IKG và  IHG có: GK = GH = IK là cạnh chung Suy ra  IKG và  IHG (c.g.c) Hình b) MOP và  NOQ có: OM = ON = OP = OQ Suy ra  MOP =  NOQ (c.g.c) Hình c)  ABC và  DEF có: AB = DE = = AC = DF Suy ra  ABC =  DEF (c. g. c) Hình d) RTS và  RTU không bằng nhau vì cặp góc bằng nhau và không ở vị trí xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau. Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi . Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây. Hộp quà màu vàng Quan sát hình vẽ rồi cho biết khẳng định sau đúng hay sai: GI = HK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đỳng Hộp quà màu xanh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Trong hình vẽ bên số cặp tam giác bằng nhau là: 1 B. 2 C. 3 D. 4 Khẳng định nào đúng? C Hộp quà màu Tím Sai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nếu hai tam giác có hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Khẳng định sau đúng hay sai: Học thuộc tính chất về trưường hợp bằng nhau c.g. c - Xem lại các bài tập đã chữa. Làm các bài tập 24, 25(h82) 26. SGK/ 118 - 119, Đọc trưước mục 3: 

File đính kèm:

  • pptCanhGocCanh.ppt