Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 5: Đa thức (tiếp theo)

1) Đa thức:

Đa thức là một tổng của những đơn thức.

 Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.

 

ppt5 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 5: Đa thức (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐẾN DỰ GIỜ TOAÙN LỚP 7B Trường THCS Nguyễn Công Trứ Kieåm tra baøi cuõ Bài 5: ĐA THỨC 1) Cho các đơn thức: 	 Hãy lập tổng các đơn thức trên. 1) Đa thức: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. 2) Viết biểu thức đại số biểu thị: Tổng quãng đường đi được của một người; biết rằng người đó đi bộ x (h) với vận tốc 5 km/h và sau đó đi bằng ôtô trong y (h) với vận tốc 35 km/h. - Ví dụ: NỘI DUNG GHI VỞ Các biểu thức trên là đa thức Q là một đa thức, có 7 hạng tử. 2) Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó. 3) Hãy viết một đa thức có một hạng tử. Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức. - Đa thức Q có những hạng tử là những đơn thức đồng dạng không ? 2) Thu gọn đa thức Thu gọn đa thức Q ta được: 3) Bậc của đa thức Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. Chú ý: Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó. - Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc. Bài tập 24 (SGK)/ Tr 38. Ở Đà Lạt, giá táo là x (đ/kg) và giá nho là y (đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua: a) 5 kg táo và 8 kg nho. b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg. Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không? a) Số tiền mua 5 kg táo và 8 kg nho là: 5x + 8y 5x + 8y là một đa thức b) Số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là: (10.12)x + (15.10)y = 120x + 150y 120x + 150y là một đa thức Giải: Bài 26 (SGK) )/ Tr 38. Thu gọn đa thức sau: Q = x2 + y2 + z 2 + x2 – y2 + z2 + x2 + y2 – z2 = 3x2 + y2 + z 2 Giải: Q = (x2 + x2 + x2) + (y2– y2 + y2 ) + (z 2 + z2 – z2) Bạn Hoa làm đúng hay sai? Vì sao? Bạn Hoa làm sai. Sửa lại: Ai đúng ? Ai sai ? Bạn Đức đố : “Bậc của đa thức bằng bao nhiêu ?” Bạn Thọ nói: “Đa thức M có bậc là 6”. Bạn Hương nói : “Đa thức M có bậc là 5”. Bạn Sơn nhận xét: “Cả hai bạn đều sai ”. Theo em, ai đúng? Ai sai ? Vì sao? - Học bài và nắm chắc định nghĩa về đa thức, bậc của đa thức, cách thu gọn đa thức. - Làm Bài tập 24; 25, 26/SGK38. Các bài trong SBT. - Chuẩn bị : Bài 6: Cộng, trừ đa thức. + Cách thực hiện cộng, trừ hai đa thức. 

File đính kèm:

  • pptda thuc lop 7.ppt