Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 5 - Tiết 8 - Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song

Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.

Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1035 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 5 - Tiết 8 - Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết: 8. § 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song 1. Tiên đề Ơ-clit 	Cho điểm M năm ngoài đường thẳng a.Ta đã biết vẽ đường thẳng b đi qua M sao cho b//a. a c b d M Có bao nhiêu đường thẳng b đi qua M? a c b d M Có bao nhiêu đường thẳng b đi qua M và b//a? Tiết: 8. 	§ 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Tiên đề Ơ-clit Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Điểm M nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất. Tiết: 8. 	§ 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Bài tập 32: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau. Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a. 2. Tính chất của hai đường thẳng song song ? a) Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b. 	b) Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B. 	c) Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét. 	d) Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét. Tiết: 8. 	§ 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. Tiết: 8. 	§ 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Bài tập 33: Điên vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: Hai góc so le trong ……. Hai góc đồng vị ……….. Hai góc trong cùng phía…… Bài tập 34:Hình 22 cho biết a//b và A=37 . Tính B So sánh A và B Tính B 4 0 1 4 2 1 

File đính kèm:

  • ppttien de oclit ve duong thang song song.ppt