Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Biểu thức đại số (tiết 2)

Viết biểu thức đại số biểu thị:

 Vận tốc của một vật chuyển động đều trên quảng đường 150 km trong thời gian t (h).

 Tổng quảng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x (h) với vận tốc 5 km/h và sau đó đi bằng ôtô trong y (h) với vận tốc 35 km/h

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 957 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Biểu thức đại số (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BIỂU THỨC ĐẠI SỐ ĐẠI SỐ 7 Những nội dung chính của chương: Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số Đơn thức. Đa thức. Các phép tính cộng trừ đơn thức, nhân đơn thức. Nghiệm của đa thức. ?1: Viết biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài bằng 4 (cm) và chiều rộng bằng 10 (cm). ?2: Viết biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm). 4cm 10cm 3 cm 3 cm 2 cm ?3: Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 4 (cm) và a (cm). ?4: Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm). 4cm a cm b cm b cm 2 cm ?5: Viết biểu thức đại số biểu thị: Vận tốc của một vật chuyển động đều trên quảng đường 150 km trong thời gian t (h). Tổng quảng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x (h) với vận tốc 5 km/h và sau đó đi bằng ôtô trong y (h) với vận tốc 35 km/h Bài tập 1: Hãy viết biểu thức biểu thị: Tổng của x và y b) Tích của x và y c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y Bài tập 3: Hãy nối các ý của cột I với các ý của cột II sao cho chúng có cùng ý nghĩa: Bài 3: Em hãy chỉ ra biến số trong các biểu thức sau: a) x + 4	c) 5a + y – z (a là hằng số) b) (x + 7) y	d) xy – 8x HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Nắm vững khái niệm thế nào là biểu thức đại số - Làm bài tập 2, 4,5 (tr.27- SGK) - Bài tập: 1,2,3,4,5 (tr9-10 SBT) Chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh khoÎ Chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái 

File đính kèm:

  • pptTIET 51 KHAI NIEM BIEU THUC DAI SO.ppt