Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Chương 1 - Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song

góc xOy’ và x’Oy có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao ?

Có là hai góc đối đỉnh

vì tia Oylà tia đối của tia Oy' và tia Ox là tia đối của tia Ox’

Vậy hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh ?

Vẽ góc đối đỉnh của góc dMb ?

Quay trở lại với h2; Em hãy giải thích tại sao góc M1 và góc M2 lại không phải là hai góc đối đỉnh

Vì Mb và Md không phải là hai tia đối nhau (hay không tạo thành một đường thẳng).

 

ppt13 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1078 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Chương 1 - Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giỏo viờn: Đỗ Hồi 1, Hai góc đối đỉnh 2, Hai đường thẳng vuông góc. 3, Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. 4, Hai đường thẳng song song ...... Nội dung chương I chúng ta cần nghiên cứu các khái niệm cụ thể như: (*) Phần Hình học Gồm 3 chương Chương 1: Đường thẳng vuông góc , đường thẳng song song Chương 2: Tam giác Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác Các đường đồng quy trong tam giác Chương I Hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của Và Không là hai góc đối đỉnh Và -Cạnh Oy là tia đối của Oy’ - Có chung đỉnh O - Cạnh Ox’ là tia đối của Ox - 2 cạnh bM và dM không đối nhau Góc ABC và góc A‘B‘C' không chung đỉnh Các cạnh không là tia đối của nhau Hai góc đối đỉnh Không là hai góc đối đỉnh Là hai góc đối đỉnh Thế nào là hai góc đối đỉnh Và - Chung đỉnh M, - 2 cạnh aM và cM là hai tia đối nhau, Hai góc đối đỉnh 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh * Định nghĩa/sgk Và Là hai góc đối đỉnh * Lưu ý/sgk trang 81 Khi hai góc O1, O3 đối đỉnh ta còn nói Góc O1, đối đỉnh với góc O3 hoặc O3 đối đỉnh với góc O1 hoặc hai góc O1, O3 đối đỉnh với nhau Hai góc đối đỉnh 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh * Định nghĩa/sgk Và Là hai góc đối đỉnh * Lưu ý/sgk trang 81 góc xOy’ và x’Oy có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao ? Vậy hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh ? Quay trở lại với h2; Em hãy giải thích tại sao góc M1 và góc M2 lại không phải là hai góc đối đỉnh . Có là hai góc đối đỉnh vì tia Oylà tia đối của tia Oy' và tia Ox là tia đối của tia Ox’ - Tạo thành hai cặp góc đối đỉnh. Vì Mb và Md không phải là hai tia đối nhau (hay không tạo thành một đường thẳng). Vẽ góc đối đỉnh của góc dMb ? Hai góc đối đỉnh 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh * Định nghĩa/sgk Và Là hai góc đối đỉnh * Lưu ý/sgk trang 81 Vẽ góc đối đỉnh của góc dMb ? d’ b’ * Cách vẽ  d‘Mb' là góc đối đỉnh với dMb. + Vẽ tia Md' là tia đối của tia Mđ. + Vẽ tia Mb' là tia đối của tia Mb. : Em hãy vẽ hai đường thẳng cắt nhau và đặt tên cho các cặp góc đối đỉnh được tạo thành. Trên hình bạn vừa vẽ còn cặp góc nào đối đỉnh không? Hai góc đối đỉnh 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh * Định nghĩa/sgk Và Là hai góc đối đỉnh * Lưu ý/sgk trang 81 Hãy quan sát hai góc đối đỉnh . Em hãy ước lượng bằng mắt và so sánh độ lớn của góc Ô1 = Ô3 ; Ô2 = Ô4. Hãy dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả vừa ước lượng. Dựa vào tính chất hai góc kề bù đã học ở lớp 6. Giải thích vì sao Ô1 = Ô3 bằng suy luận. Hai góc đối đỉnh 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh * Định nghĩa/sgk Và Là hai góc đối đỉnh * Lưu ý/sgk trang 81 . Thì Ô1 = Ô3 Dựa vào tính chất hai góc kề bù đã học ở lớp 6. Giải thích vì sao Ô1 = Ô3 bằng suy luận. Từ (1) và (2)  Ô1 + Ô2 = Ô2 + Ô3. Ô1 + Ô2 = 1800 (Vì 2 góc kề bù) (1). Ô2 + Ô3 = 1800 (Vì 2 góc kề bù) (2).  Ô1 = Ô3. 2. Tính chất của hai góc đối đỉnh H ai góc đối đỉnh thì bằng nhau Nếu Ô1 và Ô3 là hai góc đối đỉnh Qua đây Em kết luận gì về hai góc đối đỉnh Hai góc đối đỉnh 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh * Định nghĩa/sgk 2. Tính chất của hai góc đối đỉnh H ai góc đối đỉnh thì bằng nhau Và Là hai góc đối đỉnh H ai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Vậy hai góc bằng nhau có đối đỉnh không Không . Ví dụ như hình 3 Hai góc đối đỉnh 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh * Định nghĩa/sgk 2. Tính chất của hai góc đối đỉnh H ai góc đối đỉnh thì bằng nhau Và Là hai góc đối đỉnh Bài tập 1/ Sgk trang 82 Bài tập 2/ Sgk trang 82 Hai góc đối đỉnh Hướng dẫn về nhà Học thuộc định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh - Làm bài tập 3;4; 5 SGK và bài tập 1 ;2;3 SBT Đọc trước bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc - Biết vẽ góc đối đỉnh của một góc cho trước, vẽ hai góc đối đỉnh với nhau 

File đính kèm:

  • pptHai goc doi dinh (2).ppt